Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qué fem

La DGRCC realitza l'estudi i la planificació de la contractació centralitzada, proposant a la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la declaració de contractació centralitzada de subministraments, obres i serveis.

Per als subministraments, obres i serveis declarats de contractació centralitzada, la DGRCC determina a través de quin procediment realitza la seva contractació: acord marc, sistema dinàmic d'adquisició, o contracte centralitzat.

Competeix a la DGRCC l'elaboració dels plecs, gestió i tramitació administrativa dels expedients de contractació centralitzada i funcions de secretaria de l'òrgan de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada que és la Junta de Contractació Centralitzada. A més, per desconcentració, competeix a la DGRCC l'adjudicació dels contractes basats en acords marc i dels contractes específics dels sistemes dinàmics, excepte en el cas de les entitats adherides on s'apliquen les normes generals de l'entitat.

Existeixen diferents models de gestió de la contractació centralitzada que pots consultar aquí.

Quant als sistemes d'informació, correspon a la DGRCC la dotació dels recursos tecnològics per a la millora i suport a la gestió de la contractació centralitzada, així com per a la seva transformació digital. De forma específica, gestiona l'aplicació del sistema estatal de contractació centralitzada a través de la qual es tramiten els contractes basats i contractes específics, així com la gestió del catàleg de productes i serveis adjudicats.