Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis consolidats de Telecomunicacions de l'Administració General de l'Estat Fase 2

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 11/18
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 378.118.354,70 €

Descripció

L'objecte del contracte centralitzat de telecomunicacions és unificar els contractes actuals de serveis de telecomunicacions dels diversos departaments ministerials i organismes públics, consolidant els serveis de veu i dades fixes, dades i veu mòbils, accés a internet i xarxa internacional.

Es distribueix en quatre lots. El Lot 1, xarxa corporativa multiservei i servei de telefonia fixa, inclou la provisió i gestió dels serveis de veu i dades necessaris per a totes les seus de les entitats incloses en el seu àmbit subjectiu d'aplicació, al territori espanyol i a l'exterior, així com la Xarxa SARA que interconnecta totes les Administracions Públiques espanyoles.

En el Lot 2, de comunicacions mòbils, es contracta la prestació de serveis de comunicacions mòbils de veu, dades i missatgeria.

El Lot 3 està dedicat als serveis d'internet, tant de presència com de navegació.

Per últim, el Lot 4 està dedicat a la xarxa internacional, incloent els serveis de telecomunicacions de les seus de les entitats incloses en el seu àmbit d'aplicació ubicades a l'exterior.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar fent clic aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot 1: Xarxa corporativa multiservei i servei de telefonia fixa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 171.149.378,61 € 148.829.983,95 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anys (amb pròrroga)
Lot 2: Comunicacions mòbils VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 31.325.689,34 € 12.529.254,07€ 01/03/2020 10/09/2023 5 anys (amb pròrroga)
Lot 3: Internet TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 19.291.361,56 € 13.515.699,63 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anys (amb pròrroga)
Lot 4: Xarxa Internacional BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 63.252.976,61€ 48.364.141,49 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anys (amb pròrroga)

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

El contracte, la durada inicial és inferior a quatre anys, des del dia 1 de març de 2020 fins al dia 10 de setembre de 2023, prorrogable fins a una durada màxima de 5 anys.