Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Acord marc per a l'adopció de tipus de vehicles industrials comercials

AM 18/2016
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 82/16
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de vehicles industrials de tipus vehicles comercials amb massa màxima tècnicament admissible inferior a 3500 kg, així com els seus complements, transformacions i kits d’adaptació definits pels organismes.

Aquest és un acord marc amb tots els termes definits i l’adquisició es durà a terme sobre qualsevol dels productes adjudicats en funció de les necessitats dels organismes peticionaris. 

Les peticions d’aquest acord marc s’articularan:

  • Compra directa: Compra de qualsevol nombre d’unitats del vehicle principal amb equipament addicional que no superi el 25 % del preu del vehicle (exclòs equipament addicional marcat com E25), kits definits en l’Annex III (pàgina 45) PCAP o transformacions definides en l’Annex IV (pàgina 46) PCAP.

  • Nova licitació: S’adquireix un kit no definit en l’Annex III (pàgina 45) PCAP, o una transformació no definida en l’Annex IV (pàgina 46).

El document de licitació haurà de ser autoritzat sempre amb caràcter previ per la DGRCC.

Abans de fer una petició a través de Conecta, es recomana la lectura de la guia de tramitació dels contractes basats accessibles a través d’aquesta mateixa pàgina.

Adhesió d’organismes

El termini d’adhesió per als organismes va finalitzar el 29/06/2016, no sent possible l’adhesió posterior al mateix.

Termini per a la remissió de kits per al següent acord marc de vehicles industrials lleugers

S’està duent a terme l’elaboració del següent acord marc 18, que substituirà l’acord marc en vigor de vehicles industrials lleugers.

A partir de l’1 de setembre de 2019 fins al 17 de gener de 2020, tots aquells organismes interessats en definir un kit d’adaptació per a vehicles industrials lleugers hauran de contactar a través del correu electrònic amautomocion@hacienda.gob.es.

Llistat d'articles i preus

Consulta els vehicles industrials adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys a partir de l'1 de gener de 2018. Pot ser objecte de pròrroga per un termini màxim de 2 anys addicionals.