Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escàners

AM 05/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 27/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners, conforme a l’article 229.7 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En concret, els béns objecte d’adquisició a través del present acord marc són els següents:

 • Subministrament en règim d’adquisició d’impressores, els seus elements complementaris, així com el material fungible que es contracti conjuntament.

 • Subministrament en règim d’adquisició d’equips multifuncionals d’oficina, els seus elements complementaris i el material fungible.

 • Subministrament en règim d’adquisició i també en règim arrendament amb opció de compra d’equips multifuncionals de producció, els seus elements complementaris i el material fungible.

 • Subministrament en règim d’adquisició d’escàners.

L’acord marc se celebra amb diversos empresaris i no fixa tots els termes dels contractes basats pel que l’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la qual es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en els apartats 5 i 6 de l’article 221. de la LCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta les impressores, els equips multifuncionals i els escàners adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

El termini de durada de l’acord marc serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga. La durada total de l’acord marc, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de quatre anys.

L’1 d’agost de 2019 entren en vigor els següents lots:

 • LOT 03.- EQUIPS D’IMPRESSIÓ D’OFICINA B/N DEPARTAMENTALS

 • LOT 07.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS D’OFICINA COLOR

 • LOT 08.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 100.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 11.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 750.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 12.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 1.000.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 16.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ COLOR PER A 600.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 17.- EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ COLOR PER A 900.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 18.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 100.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 19.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 200.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 20.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 400.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 21.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 750.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 22.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ B/N PER A 1.000.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 25.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ COLOR PER A 300.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 26.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ COLOR PER A 600.000 PÀGINES/ANY

 • LOT 27.- ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS DE PRODUCCIÓ COLOR PER A 900.000 PÀGINES/ANY

El 18 de desembre de 2019 entra en vigor el següent lot:

 • LOT 28.00.00.- ESCÀNERS