Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de paqueteria i valisa nacional

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 07/19
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 8.952.175,91 €

Descripció

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de paqueteria ordinària en territori nacional i de valisa nacional per als Ministeris, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i organismes públics del sector públic estatal inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquest contracte.

L’àmbit subjectiu d’aquest contracte es pot consultar prement aquí.

El contracte es divideix en tres lots:

  • Lot 1: Paqueteria de Ministeris i organismes públics del sector públic estatal

  • Lot 2: Paqueteria i valisa de Ministeris i organismes públics del sector públic estatal

  • Lot 3: Paqueteria i valisa d’entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot 1 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 1.347.860,79 € 1.347.860,79 € 01/01/2020 31/03/2022 27 mesos
Lot 2 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 2.277.651,42 € 2.277.651,42 € 01/01/2020 31/03/2022 27 mesos
Lot 3 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 1.539.204,66 € 1.539.204,66 € 01/01/2020 31/03/2022 27 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

Des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de març de 2022, havent estat objecte de pròrroga fins al 31 de març de 2023.