Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de paqueteria i valisa nacional

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2022/21
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 8.238.372,04 euros

Descripció

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de paqueteria ordinària en territori nacional i de valisa nacional per als Ministeris, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i organismes públics del sector públic estatal inclosos en l'àmbit subjectiu d'aquest contracte.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar prement aquí.

El contracte es divideix en tres lots:
• Lot 1: Paqueteria de Ministeris i organismes públics del sector públic estatal que no precisin servei de valisa.
• Lot 2: Paqueteria i valisa de Ministeris i organismes públics del sector públic estatal 
• Lot 3: Paqueteria i valisa d'entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot 1 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 1.684.627,54 € 1.684.627,54 € 01/04/2023 31/03/2025 24 mesos
Lot 2 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 2.156.326,00 € 2.156.326,00 € 01/04/2023 31/03/2025 24 mesos
Lot 3 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 2.022.828,92 € 2.022.828,92 € 01/04/2023 31/03/2025 24 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

Des de l'1 d'abril de 2023 fins al 31 de març de 2025, podent ser objecte de pròrroga per un màxim de 12 mesos.