Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'energia elèctrica

AM 23/2017
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 72/17
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte de l'acord marc és el subministrament d'electricitat per a totes les categories de peatges d'accés de tensió alta i baixa, excepte la 6.4 i 6.5.

Queda estructurat en els lots següents:

  • Lot 1: Península, per a contractes basats de consum igual o superior a 1.000.000 kWh.

  • Lot 2: Península, per a contractes basats de consum inferior a 1.000.000 kWh.

  • Lot 3: Illes Balears.

  • Lot 4: Illes Canàries.

  • Lot 5: Ciutat Autònoma de Ceuta.

  • Lot 6: Ciutat Autònoma de Melilla.

Les característiques de qualitat i garantia del subministrament són les establertes a la normativa del sector elèctric.

Els organismes peticionaris contractaran els seus subministraments, creant, per als lots corresponents, contractes basats mitjançant unes segones licitacions, en les quals aportaran, per a les empreses adjudicatàries de l'acord marc, les dades dels punts de subministrament pels quals se sol·licita oferta i l'estimació de consum elèctric per períodes. Les empreses adjudicatàries de l'acord marc presentaran la seva oferta de preus, els quals no podran excedir dels llindars establerts a l'acord marc.

Llistat d'articles i preus

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

En aquest cas, no podràs veure els articles adjudicats perquè es tracta d’un acord marc no detallat amb una segona licitació obligatòria.

(*) L’empresa ENDESA no ha subscrit la pròrroga en el Lot 5.

Durada

La duració d’aquest acord marc és de 2 anys, des del seu inici, el 15 d’agost de 2018.

Ha estat objecte de pròrroga per un període de durada d’altres dos anys, de manera que finalitzarà el 14 d’agost de 2022. Les empreses adjudicatàries han subscrit la pròrroga en tots els Lots, a excepció d’Endesa que no ha subscrit la pròrroga en el Lot 5.