Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de cartes certificades i ordinàries

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2020/03
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 122.949.420,83 €

Descripció

És objecte d’aquest contracte la prestació dels serveis postals de carta certificada i carta certificada urgent, carta ordinària i carta ordinària urgent, enviaments publicitaris, de publicacions periòdiques, amb destinació nacional i internacional (exclosos els enviaments urgents de cartes certificades i ordinàries d’àmbit internacional) i franqueig en destinació, per a l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquest contracte.

L’àmbit subjectiu d’aquest contracte es pot consultar fent clic aqui

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot 1 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 28.034.518,43 € 28.034.518,43 € 01/01/2021 30/11/2023 35 mesos
Lot 2 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 25.954.066,22 € 25.954.066,22 € 01/01/2021 30/11/2023 35 mesos
Lot 3 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 38.332.478,68 € 38.332.478,68 € 01/01/2021 30/11/2023 35 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

De l’1 de gener de 2021 al 30 de novembre de 2023. Admet pròrroga per un termini de 12 mesos.