Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de paper

AM 20/2019
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 52/19
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de paper tallat mides DIN A-4 i DIN A-3, per a la seva utilització en fotocopiadores i equips d’impressió.

Aquest és un acord marc amb tots els termes definits per a contractes basats, el valor dels quals sigui inferior a 5.000 €. En contractes amb valor igual o superior a 5.000 € s’haurà de realitzar una segona licitació.

Llistat d'articles i preus

Consulta els articles d’aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

L’acord marc té un termini de vigència d’un any, fins al 15 de març de 2021, havent estat prorrogat per un any més, fins al 15 de març de 2022.