Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball

AM 02/2020
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2020/52
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

La celebració d’aquest acord marc té per objecte el subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors i els seus elements complementaris declarats de contractació centralitzada conforme al que es disposa en l’article 1.b) de l’Orde EHA/1049/2008, de 10 d’abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada. L'acord marc se celebra amb diverses empreses. Els subministraments objecte d’adquisició a través d’aquest acord marc es divideixen en dotze lots i són els següents:

 • LOT 1: ORDINADORS DE SOBRETAULA BÀSICS

 • LOT 2: ORDINADORS DE SOBRETAULA ESTÀNDARD

 • LOT 3: ORDINADORS DE SOBRETAULA SUPERIOR

 • LOT 4: ORDINADORS PORTÀTILS ESTÀNDARD

 • LOT 5: ORDINADORS PORTÀTILS SUPERIOR

 • LOT 6: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS ESTÀNDARD

 • LOT 7: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS SUPERIOR

 • LOT 8: ORDINADORS PORTÀTILS AMB PANTALLA SEPARABLE

 • LOT 9: MONITORS DE 21,5 POLZADES

 • LOT 10: MONITORS DE 23,6 POLZADES

 • LOT 11: MONITORS DE 27 POLZADES

 • LOT 12: ALTRES SOLUCIONS DEL LLOC DE TREBALL

En els lots de l’1 a l’11 es determina els productes adjudicats, així com les condicions i els termes als quals hauran d’ajustar-se els contractes basats en l’acord marc, si bé, les empreses adjudicatàries podran ser convocades a una nova licitació per a l’adjudicació. En aquesta segona licitació, es prendran com a base els termes de l’acord marc formulant-los de manera més precisa si fos necessari, de conformitat amb l’article 221 apartat 4 LCSP. En el cas del lot 12, l’adjudicació de l’acord marc determina les empreses seleccionades, així com les condicions generals dels subministraments i termes bàsics als quals hauran d’ajustar-se els contractes basats en aquest lot de l’acord marc, sense que sigui objecte de la licitació la selecció de determinats productes.

Llistat d'articles i preus

Consulta d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors adjudicats

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc en el cercador del catàleg

Durada

Aquest acord marc va començar la seva vigència l'1 de juny de 2021 per als lots 05, 07, 09, 10 i 11; el 15 de juny de 2021 per als lots 04, 06 i 08, i el 13 de juliol de 2021 per als lots 01, 02, 03 i 12.
El 10 d'abril de 2023 es va acordar la pròrroga des de l'1 de juny de 2023 fins al 31 de març de 2024 per als lots 05, 09 i 11; des del 15 de juny de 2023 fins al 31 de març de 2024 per als lots 04, 06 i 08, i des del 13 de juliol de 2023 fins al 31 de març de 2024 per als lots 01, 02 i 12. Els lots 07 i 10 finalitzen la seva vigència el 31 de maig de 2023, i el lot 03 finalitza la seva vigència el 12 de juliol de 2023.