Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de vehicles turismes

AM 14/2017
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 23/17
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de vehicles turismes, inclosos els seus complements i els kits que es considerin necessaris (transformacions que requereixen els vehicles per a un ús per part dels principals organismes peticionaris).

Aquest és un acord marc amb tots els termes definits en el qual podran adquirir-se els béns directament, sense haver de convocar-ne una nova licitació en els casos indicats als plecs. En el cas de la compra directa, els plecs determinen les condicions objectives que hauran de servir-hi de base per determinar quin dels adjudicataris de l’acord marc serà l’adjudicatari de cada contracte basat.

Les peticions d’aquest acord marc s’articularan:

  • Compra directa: S’adquireixen entre 1-9 unitats d’un mateix sublot, o només hi ha un adjudicatari en el sublot del vehicle o kit d’adaptació, encara que el nombre d’unitats sigui superior a 9

  • Nova licitació: S’adquireixen 10 unitats o més, i hi ha concurrència d’adjudicataris en el sublot, o s’adquireix un kit no definit en l’Annex III (pàgina 50) PCAP, o lliurament de béns com a part del pagament PCAP (pàgina 38).

El document de licitació haurà de ser autoritzat sempre amb caràcter previ per la DGRCC.

Abans de fer una petició a través de Conecta, es recomana la lectura de la guia de tramitació dels contractes basats accessibles a través d’aquesta mateixa pàgina.

Adhesió d’organismes

El termini d’adhesió per als organismes va finalitzar el 24/02/2017, no sent possible l’adhesió posterior al mateix.

Llistat d'articles i preus

Consulta els vehicles turismes adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys a partir de l'1 de juliol de 2018. Pot ser objecte de pròrroga per un termini màxim de 2 anys addicionals.