Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de mobiliari de despatx, d'arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric, i de laboratori

AM 01/2016
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 42/16
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

Aquest acord marc va finalitzar el 15 de gener de 2020.

L’AM 01/2019 es troba en fase de tramitació. Tota la informació relativa a l’esmentada licitació pot consultar-se a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Llistat d'articles i preus

A determinar.

Adjudicataris

A determinar.

Durada

A determinar.