Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de notificacions administratives i judicials

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2020/01
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 368.093.545,10 €

Descripció

És objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis postals de notificacions administratives i judicials en paper, amb destinació nacional i internacional, per a l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals inclosos en l'àmbit subjectiu d'aquest contracte.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar fent clic aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A 207.259.879,00 € 207.259.879,00 € 01/11/2020 30/11/2022 25 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

De l'1 de novembre de 2020 a 30 de novembre de 2022. Admet pròrroga per un termini de 12 mesos. S'ha prorrogat fins al 30 de novembre de 2023.