Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de notificacions administratives i judicials

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic: 38/18
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 214.473.452,80 €

Descripció

L'objectiu del present contracte és la prestació dels serveis postals de notificacions administratives i judicials en paper, amb destinació nacional i internacional, per a determinats Ministeris i organismes públics del sector públic estatal inclosos dins l'àmbit subjectiu d'aquest contracte.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar fent clic aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A 89.363.938,67 € 89.363.938,67 € 31/10/2018 30/10/2019 12 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

De l’1 de novembre de 2018 al 31 d’octubre 2020, en haver estat objecte de pròrroga per un termini de 12 mesos.