Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis postals de notificacions administratives i judicials

Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 214.473.452,80 €

Descripció

L'objectiu del present contracte és la prestació dels serveis postals de notificacions administratives i judicials en paper, amb destinació nacional i internacional, per a determinats Ministeris i organismes públics del sector públic estatal inclosos dins l'àmbit subjectiu d'aquest contracte.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar fent clic aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A 89.363.938,67 € 89.363.938,67 € 01/11/2018 31/10/2019 12 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

L'1 de novembre de 2018 a 31 d'octubre 2019. Admet pròrroga per un termini de 12 mesos.