Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de motocicletes i ATV/QUADS

AM 19/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 01/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de motocicletes i ATV/QUADS, inclosos els seus accessoris i els kits que es considerin necessaris (transformacions requerides per a un ús pels principals organismes peticionaris).

Aquest és un acord marc amb tots els termes definits, en el qual es podrà dur a terme una nova licitació, sol·licitant una oferta a les seves empreses adjudicatàries, quan el volum de la comanda o les condicions del mercat així ho aconsellin.

Les peticions d’aquest acord marc s’articularan:

  • Compra directa: S’adquireixen entre 1 i 10 unitats d’un mateix sublot, o només hi ha un adjudicatari en el sublot del vehicle o kit d’adaptació.

  • Nova licitació: S’adquireixen 11 unitats o més, i hi ha concurrència d’adjudicataris en el sublot, o, s’adquireix un kit no definit en l’Annex III PCAP (pàgina 45).

El document de licitació haurà de ser autoritzat sempre amb caràcter previ per la DGRCC.

Abans de fer una petició a través de Conecta, es recomana la lectura de la guia de tramitació dels contractes basats accessibles a través d’aquesta mateixa pàgina.

Adhesió d’organismes

Tots els organismes presents en l’annex IV pàgina 46 del PCAP, podran sol·licitar l’adhesió a aquest acord marc, seguint les instruccions accessibles a través d’aquesta mateixa pàgina.

Llistat d'articles i preus

Consulta les motocicletes i els ATV/QUADS adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys, des del dia 01/12/2018 al dia 30/11/2020. Ha estat objecte de pròrroga finalitzant la seva vigència el 30/11/22.