Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministraments de combustibles en estacions de servei

AM 21/2020
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 84/19
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de combustibles a estacions de servei destinat a vehicles, maquinària agrícola, grups electrògens, altres motors, etc.

Els combustibles a subministrar són:

 • Gasolina

 • Gasoil A

 • Gasoil B

 • Bioetanol

 • Biodièsel

 • Gas liquat del petroli (GLP) o Autogàs

Així mateix, es podran adquirir additius per a la reducció i depuració de les emissions de gasos de fuita contaminants produïdes en els motors que ho necessitin, en dissolucions d’urea i aigua desmineralitzada principalment (tipus AdBlue).

L’objecte de l’acord marc es divideix en els següents lots:

 • Lot 1: Península

 • Lot 2: Illes Canàries (excepte La Gomera i El Hierro)

 • Lot 3: Illes de La Gomera i El Hierro

 • Lot 4: Ciutat Autònoma de Ceuta

 • Lot 5: Ciutat Autònoma de Melilla

 • Lot 6: Illes Balears

Llistat d'articles i preus

Per les característiques d'aquest acord marc no hi ha un llistat d'articles, si bé, els descomptes oferts per les diferents empreses adjudicatàries poden ser consultats a l'apartat següent.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Percentatge de descompte sobre PAI*: Preu Abans d’Impostos corresponent al preu mitjà nacional del combustible subministrat publicat en el darrer “Weekly Oil Bulletin” o butlletí petrolier de la Unió Europea https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin disponible el darrer dia del mes. No obstant això, quan aquest preu mitjà nacional no es publiqui en el butlletí de referència, es prendrà el PAI de l’estació de servei en el moment del proveïment de carburant a l’efecte de l’aplicació del descompte.

 

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys, des de l'1 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos anys. Els lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'acord marc s'han prorrogat des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30 de novembre de 2023.