Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Zer egiten dugu?

KSKHZk kontratazio zentralizatuaren azterketa eta plangintza egiten du, eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko titularrari proposatzen dio horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatuaren deklarazioa egitea.

Kontratazio zentralizatukotzat jotako hornidura, obra eta zerbitzuetarako, DGRCCk bere kontratazioa zein prozeduraren bidez egiten duen zehazten du: esparru-akordioa, eskuratze-sistema dinamikoa, edo kontratu zentralizatua.
Kontratazio Zentralizatuaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio kontratazio zentralizatuko espedienteen pleguak, kudeaketa eta izapidetze administratiboa egitea, eta Kontratazio Zentralizatuaren Batzordea den Estatuko kontratazio zentralizatuko sistemaren kontratazio-organoaren idazkaritza-eginkizunak betetzea. Gainera, deskontzentrazioa dela-eta, Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza Nagusiari dagokio esparru-akordioetan oinarritutako kontratuak eta sistema dinamikoetako kontratu espezifikoak esleitzea, atxikitako erakundeen kasuan izan ezik, horietan erakundearen arau orokorrak aplikatzen baitira.
Kontratazio zentralizatua kudeatzeko hainbat eredu daude, eta hemen kontsulta ditzakezu.
Informazio-sistemei dagokienez, Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza Nagusiari dagokio kontratazio zentralizatuaren kudeaketa hobetzeko eta laguntzeko baliabide teknologikoak hornitzea, bai eta horien eraldaketa digitala egitea ere. Berariaz, Estatuko kontratazio-sistema zentralizatuaren aplikazioa kudeatzen du. Sistema horren bidez, oinarrizko kontratuak eta kontratu espezifikoak izapidetzen dira, bai eta esleitutako produktuen eta zerbitzuen katalogoaren kudeaketa ere.