Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Zer egiten dugu?

DGRCCak erabakitzen du zein tresna (esparru-akordioa, kontratu zentralizatua edo beste bat) erabiliko den kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko eta, gainera, erakunde hau da kontratuak derrigorrezko aplikazio-eremu barneko erakundeei esleitzen dizkiena (Estatuko Administrazio Orokorra, organo autonomoak, erakunde kudeatzaileak eta Gizarte Segurantzaren eta gainerako estatuko erakunde publikoen zerbitzu erkideak).

Estatuko sektore publikoko gainontzeko erakundeak –esaterako, merkataritza-sozietateak edo fundazioak–, Autonomia Erkidegoak, Toki Erakundeak edo horietako edozeinekin loturiko erakundeak gure sistemara atxiki daitezke esparru-akordio bidez kontratatzen diren zentralizatutako hornidurak eta zerbitzu-kategoria guztiak edo horietako zenbait eskuratzeko xedearekin.

2013ko irailean sortu zenetik, DGRCCak hainbat lan-ildo jarri ditu abian kontratazio zentralizatuaren prozesuak hobetze aldera. Honela, lehendik baziren esparru-akordioen erabilera arrazionalizatu da, iraunaldia amaitzear izatearen ondorioz lizitatu beharreko esparru-akordioetan hobekuntzak sartu dira eta esparru-akordio bidez eskuratzen diren hornidurak zentralizatuen kategoriak zabaldu egin dira energia elektrikoaren, automobil-erregaien eta inbentariagarria ez den bulego-materialaren hornidurak barne hartzeko. Halaber, zerbitzu berriak ere gehitu dira, esaterako, erakunde-publizitate kanpainak burutzeko asmoz komunikabideetan eta bestelako publizitate-baliabideetan espazioak erostea.

Ondorioz, DGRCCak esparru-akordioetan oinarritutako zazpi mila kontratu inguru esleitzen ditu urtean, derrigorrezko esparru barneko eta atxikitako erakundeei zuzendutakoak.

Garatutako zentralizazio-prozesuetan, esparru-akordioaren figura tradizionala erabiltzeaz gain, zerbitzu-kontratu zentralizatuak ere balitu dira. Prozedura honen bidez ezarritako zentralizazioaren ondorioz, zenbait kasutan (garbiketa, segurtasuna, telekomunikabideak eta posta-zerbitzuak) aurrekontu-kredituak zentralizatu dira; beste kasu batzuetan berriz, bidaia-agentziaren zerbitzuan adibidez, kredituak organismoek beraiek kudeatzen dituzte oraindik ere.

Kontratazio hauez gain eta gastuak arrazionalizatzeko xedearekin, Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalarekin (FNMT-RCM) kudeaketa orokorreko agindu bat ezarri da, Estatuko Administrazio Orokor guztiari egiaztapen-zerbitzuak, sinadura-zerbitzuak eta administrazio elektronikoko zerbitzuak emateko, eta baita Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko edo harekin loturiko organo eta erakunde publikoei ere.

Kontratazio zentralizatu motak

Zuzendaritza Nagusitik ondorengo kontratazio zentralizatu motak burutzen dira:

Espediente hauek Kontratazio Zentralizaturako Batzordearen Idazkaritzak izapidetzen ditu eta Batzordea bera da kontratazio-organoa.

Kontratazio Batzorde Zentralizatuak espediente horiei dagokienez dituen gainerako eskumenak, kontratazio-organoa den aldetik, deskontzentratuta daude Koordinazio eta Kontrol Integratuko Zuzendaritzaren titularrarengan.