Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Esparru-akordio

Mahai gaineko ordenagailu, ordenagailu eramangarri eta monitoreen hornidura

AM 02/2016
Sektore Publikoko Kontratazio Plataformako fitxategia 31/16
Esparru-akordio mota : Suministros

Deskribapena

Mahai gaineko ordenagailu, ordenagailu eramangarri eta monitoreen hornidurak kontratzea du xede esparru-akordioak, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateginaren –azaroaren 14ko 3/2011 Legegintza Errege Dekretuak (aurrerantzean, TRLCSP) onetsi zuena– 206.3 b) artikuluaren arabera. Esparru-akordioa hainbat enpresarirekin egiten da, eta horretan oinarritutako kontratuen baldintzak zehazten dira, baina, XVII.1.1. klausulan xedatutakoaren arabera, hartan oinarrituako kontratuak esleitzeko beste lizitazio batera deitu ahal izango zaie haiei. Bigarren lizitazio horretan, esparru-akordioaren baldintzak hartuko dira oinarritzat, eta, behar izanez gero, horiek zehatzago adieraziko dira, TRLCSPren 198.4. artikuluaren arabera.

Artikulu eta prezioen zerrenda

Kontsultatu esleitutako ordenagailu pertsonalak eta bulegotika-softwarea.

Esleipendunak

Kontsultatu esparru-akordio honen enpresa esleipendunak katalogoaren bilatzailean.

Iraunaldia

Esparru-akordio honen 2tik 9ra arteko loteen iraupena 2 urtekoa da, 2018/09/03tik 2020/09/02ra.

Esparru-akordio honen 1. lotearen iraupena 2 urtekoa da, 2018/11/14tik 2020/11/13ra.

2020ko maiatzaren 7an, mahai gaineko ordenagailuez, ordenagailu eramangarriez eta monitoreez hornitzeko 02/2016 Esparru Akordioa 6 hilabetez luzatzea erabaki da, 2020ko irailaren 3tik 2021eko martxoaren 2ra, 2tik 9ra arteko loteei dagokienez, eta 2020ko azaroaren 14tik 2021eko maiatzaren 13ra, 1. loteari dagokionez.