Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratu zentralizatuaren

Erakundeen publizitate-kanpainen eraginkortasunaren ex post ebaluazio-zerbitzua

dgrcc.WebCC.ContratoC.numExpediente 47/17
Kontratu-mota: Servicios
Balio zenbatetsia* : 770.578,51 €

Deskribapena

Helburua da Estatuko Administrazio Nagusiaren (AGE) eta, Erakundeen Publizitate eta Komunikazioari buruzko abenduaren 29ko 29/2005 Legearen esparruan barne hartutako estatuko sektore publikoko gainerako entitateen publizitate kanpainen eraginkortasunaren ex post ebaluazio zerbitzua eskaintzea.

Hauek dira eskainitako zerbitzuak:

  • Erakundeen publizitate kanpainen ebaluazioa.

  • Post test azterketa burutzeko beharrezko baliabide teknikoak prestatzea, adostutako metodologiaren arabera.

  • Post test azterketa burutzea.

  • Erakunde kanpaina bakoitzeko ebaluazio txosten bat osatzea.

Kontratu hau aplikatuko zaie 2018 eta 2019. urteetako erakundeen publizitate eta komunikazio urteko Planetan bildutako erakundeen publizitate kanpainei, eta luzatuz gero, baita 2020.urtekoei ere, eta, adierazitako urteko plan horietan aurreikusi ez badira ere, ez usteko arrazoiak direla eta ohiz kanpoko moduan egin beharko diren kanpaina guztiei, Erakundeen Publizitate eta Komunikazioari buruzko abenduaren 29ko 29/2005 Legean eta abuztuaren 28ko 947/2006 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraiki, AGEko Erakundeen publizitate eta komunikazio Batzordea eta publizitate eta komunikazio urteko Planaren osaera araupetzen dituena.

Kontratu honen aplikazio esparrutik kanpo geratuko dira Administrazio Klausula Partikularrei buruzko Pleguaren “Kontratuaren Xedea” I. klausulan zehazten diren erakundeen publizitate kanpainak.

Loteak

Loteen zerrenda
Lotea Esleipenduna Lizitazio-aurrekontua ** Esleipenaren zenbatekoa ** Indarrean sartzea Amaiera Betetzeko epea
Multzo bakarra MERKA STAR 518.000 € 518.000 € 20/06/2018 31/03/2020 24 hilabete

dgrcc.webcc.contratosCentralizados.valorEstimado

dgrcc.webcc.contratosCentralizados.presupuestoImporte

Iraunaldia

Kontratuak i urteko luzapena du, hura gauzatu zen egunetik (2018ko ekainaren 20a) 2020ko martxoaren 31ra arte. Kontratua 2021eko martxoaren 31ra arte luzatu da.