Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratu zentralizatuak

Zer da kontratu zentralizatua?

Zuzendaritza Nagusiak eredu berri bat garatu du kontratazio zentralizaturako, “kontratu zentralizatu” deritzona, eta “esparru-akordioaren” desberdina dena. Kontratu zentralizatuan barne hartzen dira, espediente bakar batean, hainbat ministerio eta erakundetako zerbitzuak. Esparru-akordioetan ez bezala, kontratazio-espedientean enpresak eman beharko dituen zerbitzu espezifikoak ezartzen dira, kontratuaren lizitazioaren zenbatekoa zehazten da eta horren finantziazioa ezartzen da.

Kontratu hauek Ogasun Ministerioaren (MINHAC) 10. Ataleko 923R kontratazio zentralizatua programari egozten zaizkio, kreditu hori DGRCCak kudeatzen duelarik. Finantziazio-sistema honen kanpo geratzen dira Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak, horien gastuak Gizarte Segurantzako aurrekontuei egozten zaizkie eta.

kudeaketa-eredu

Edozein kasutan ere, baldintza-agirien prestaketa-prozesuan etengabeko harremana mantentzen da zerbitzuak jasoko dituzten ministerio eta erakundeekin, zerbitzuak, parametro komunen araberakoak badira ere, Zentro Kudeatzaileen behar espezifikoei egokitzen direla bermatzeko.

Kontratu zentralizatuei esker eskuratutako aurrezteak lehen aipaturiko 10. Atalean mantentzen dira.

Zentralizazio hau kudeaketaren eta ordainketen aginduen deszentralizazio batekin bateragarria da: honela, kontratazio-organoaren eskumenak DGRCCari dagozkion arren, gauzatzearen kontrol eraginkorra Zentro Kudeatzaileei dagokie, hauek zerbitzuan duten parte-hartzea mantenduz, haiek baitira zerbitzua behar bezala ematen dela gainbegiratzen dutenak eta fakturak berresten dituztenak. Halaber, kontratu hauetan, obligazioa aitortzeko eta ordainketak proposatzeko eskumena ministerioen eta erakundeen esku uzten da.

Era berean, kontratu hauen gauzatze-fasean, kontratuan pisu handiena duten ministerio eta erakundeek osatutako Jarraipen Batzordeak sortzea aurreikusten da, organo horiek kontratuaren jarraipen orokorrean parte har dezaten.

kontratu zentralizatuen katalogoa