Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratu zentralizatuak

Zer da kontratu zentralizatua?

Zuzendaritza Nagusiak kontratazio zentralizaturako eredu berri bat garatu du, «Kontratu zentralizatua» izenekoa, esparru-akordioari kontrajarrita. Kontratu zentralizatuan, espediente bakar batean, hainbat ministerio eta erakunderen zerbitzu-prestazioak sartzen dira. Esparru-akordioan edo eskuratze-sistema dinamikoan ez bezala, kontratazio-espedientean enpresak eman behar dituen zerbitzu zehatzak definitzen dira, kontratuaren lizitazioaren zenbatekoa zehazten da eta haren finantzaketa ezartzen da.

Kontratu horiek 923R programari egozten zaizkio, MINHACeko 10. atalean zentralizatutako kontratazioari, eta kreditu hori AKEKDk kudeatzen du. Finantzaketa-sistema horretatik salbuetsita daude Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak, haien gastuak Gizarte Segurantzaren aurrekontuei egozten baitzaizkie.

Kontratazio-eredu horrek, eskuratze-sistema dinamikoari edo esparru-akordioari dagokionez, aukera ematen du ministerio eta erakunde desberdinek eskatzen dituzten prestazio-mailak gehiago homogeneizatzeko; izan ere, adierazi den bezala, premien zehaztapena Kontratuaren baldintza-agirian egiten da, Kontrol Ekonomikoko Zuzendaritza Nagusiak egina. Dokumentu hori egiteko, KHKZk irizpide orokor batzuk ezartzen ditu, eta horiei egokitu behar zaizkie zentro kudeatzaileen proposamenak.

Ekonomia- eta aurrekontu-kudeaketako prozedura honetan datza: aipatutako aurrekontu-kredituen kudeaketa zentralizatuan, KHKZren aldetik, gastuaren konpromiso-fasera arte, eta kudeaketa deszentralizatuan, sail edo erakunde bakoitzean izendatutako arduradunek obligazioa aitortzeko eta ordaintzeko proposamena egiteko fasea: zerbitzua emateko benetako kontrola zentro kudeatzaileei dagokie, eta zentro horiek egiten dute kreditu horien gauzatze egokiaren jarraipena, bai eta ordainketen egokitasuna egiaztatzen ere.

Salbuespen bakarrak dira bidaia-agentziaren zerbitzuko kontratu zentralizatua, zerbitzu horien hartzaileen kredituen kargura finantzatzen dena, eta erakundeen publizitate-kanpainen eraginkortasuna ex post ebaluatzeko kontratua, zeinaren kudeaketa ez baita deszentralizatu obligazioa aitortzeko eta ordaintzeko proposamena egiteko fasean.

kontratu zentralizatuen katalogoa