Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Esparru-akordio

Segurtasun-elementuen eta sistemen hornidura

AM 08/2017
Sektore Publikoko Kontratazio Plataformako fitxategia 106/16
Esparru-akordio mota : Suministros

Deskribapena

Esparru-akordio honen xedea segurtasun-sistema eta elementuen hornidura da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren (3/2011Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 14koak, onartu zuena) 206.3 b) artikuluaren arabera.

Esparru-akordio horrek, arrazionalizazio teknikoko sistema gisa, sailaren arabera esleitutako edo hautatutako enpresen zehaztapena barne hartuko du, bai eta esparru-akordioan oinarritutako kontratuek bete beharreko oinarrizko horniduren eta baldintzen baldintza orokorrak ere.

Esparru-akordioaren xedea, jarraian adieraziko diren sailetan banakatzen da, segurtasun-elementu eta -sistemen tipologia desberdinak kontuan hartuta:

 1. Baldintza guztiak ezarrita ez dituzten sailak– Segurtasun-sistemak:

  • 1. saila: Sarbideak eta presentzia kontrolatzeko sistemak.

  • 2. saila: Telebista-zirkuitu itxiko sistemak.

  • 3. saila : Bidegabe sartzearen kontrako sistemak.

  • 4. saila: Suak detektatu eta itzaltzeko sistema automatikoak.

  • 5. saila: Etengabeko elikadura elektrikoko sistemak.

 2. Baldintza guztiak ezarrita dituzten sailak – Segurtasun-elementuak:

  • 6. saila: X izpien bidezko ikuskapen-ekipamenduak.

  • 7. saila: Metalak detektatzeko arkuak eta metal-detektagailu eramangarriak.

  • 8. saila: Lehergailu eta narkotikoen detektagailuak.

  • 9. saila: Kutxa gotor autonomoak.

  • 10. saila: Segurtasun-armairuak.

  • 11. saila: Suaren kontrako armairuak.

  • 12. saila: Armazainak.

  • 13. saila: Su-itzalgailuak.

  • 14. saila: Suaren kontrako babes pertsonaleko ekipamenduak.

  • 15. saila: Paperezko euskarriko dokumentuen birringailuak.

Artikulu eta prezioen zerrenda

Kontsultatu esleitutako segurtasun-elementu eta sistemak.

Esleipendunak

Kontsultatu esparru-akordio honen enpresa esleipendunak katalogoaren bilatzailean.

Iraunaldia

Esparru-akordioaren iraunaldia bi urtekoa izango da, 2019ko martxoaren 1etik hasita.

Esparru-akordioa luzatu ahal izango da, eta luzapena nahitaezkoa izango da enpresariarentzat, akordioa bukatu aurretik. Luzapenen iraunaldia, bakarka edo batera, ezin izango da hamabi hilabetetik gorako izan.