Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Esparru-akordioak

Esparru-akordio bat kontratazioa ikuspuntu tekniko batetik arrazionalizatzeko bidea da, esparru-akordio horretan oinarritutako kontratu guztietan aplikatuko diren baldintzen ezarpenaren bitartez. Sistema horri esker kontratuen kudeaketa errazten da eta organismo eta erakundeei, bai eta Autonomia Erkidegoei eta Toki Erakundeei ere, atxikitzeko aukera ematen zaie.

Zer da oinarritutako kontratua?

Esparru-akordio bat adostu ondoren, zerbitzuak edo hornidurak behar dituzten organo eta erakundeek katalogoaren barnean edo lizitazio berri baten bitartez hautatuko dute beren beharrei hoberen erantzuten dien zerbitzua edo produktua duen esparru-akordioko enpresa parte-hartzailea.

Helburu horrekin, organo edo erakunde horrek dagokion oinarritutako kontratua proposatuko dio DGRCCari.

Zer da bigarren lizitazioa?

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren arabera, esparru-akordio batean oinarritutako kontratu bat esleitzeko, baldintza guztiak aldez aurretik ezarri ez direnean, beharrezkoa da alderdiak lizitazio berri batera deitzea, 198.4 artikuluan adierazitako prozedurari jarraiki. Halaber, lizitazio berri bat antolatu ahalko da esparru-akordioak hori aurreikusi badu eta eskuratzearen egoera espezifikoak hala aholkatzen badu.

Oinarritutako kontratuen kasuan, objektua 135.000€-tik gora (BEZa kanpo) balioztatutako prozedura harmonizatuen araberakoa bada, derrigorrezkoa izango da bigarren lizitazio bat burutzea non eskaintzak aurkezteko eskatuko zaien behar diren zerbitzu edo horniduren esleipendunak diren enpresa guztiei. Aldiz, gainontzeko kasuetan, hiru enpresa esleipenduni eskaintza eskatzearekin nahikoa izango da, alderdi hori espedientean behar bezala justifikatzen bada.

Lizitazio honetako eskaintzak baloratzeko irizpideak organo edo erakundeek aukeratuko dituzte esparru-akordioko agirietan zehaztutakoen artean eta lizitazio-dokumentua deritzonean adierazi beharko dira.

Organo edo erakunde eskatzaileak, eskaintzak baloratu ondoren, DGRCCari proposatuko dio oinarritutako kontratua esleitzea bere beharren arabera eta lizitazio-dokumentuan ezarritako irizpideen arabera eskaintza egokiena aurkeztu duen lizitatzaileari.

Esparru-akordio motak

  • Esparru-akordioan termino edo baldintza guztiak ezarrita ez dituztenak: kasu honetan, oinarritutako kontratu bakoitzarentzat bigarren lizitazio bat burutu beharko da esparru-akordioaren esleipendunekin, bertan aldez aurretik ezarrita ez zeuden termino eta baldintzak ezarriko direlarik, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 198.4 artikuluan ezarritako prozedurari jarraiki.

  • Esparru-akordioan termino edo baldintza guztiak ezarrita dituztenak: kasu honetan, ez da beharrezkoa bigarren lizitazioa egitea. Dena den, zenbait esparru-akordiotan lizitazio berriak egitea gomendatzen da aurreikusten bada, egoera jakinetan, merkatu-baldintza hobeak lortuko direla, esaterako, eskaera handien kasuan.

Indarrean dauden esparru-akordioen katalogoa.

Erosketa multzokatuak

DGRCCak ordenagailu eta bulegotika-softwarearen erosketa multzokatuen prozesuak koordinatu ditu 2014, 2015 eta 2016 ekitaldietan, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioko Administrazio Digitaleko Idazkaritza Nagusia. Horretarako, Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde eta ministerioen beharrak kalkulatu behar izan dira eta esparru-akordioaren enpresa esleipendunei eskatu zaie bolumenaren araberako deskontuak proposatzeko.

Erosketa multzokatuei esker, kantitate handien ondorioz, aurrezte nabarmena lortzen da, esleitutako produktuen prezioarekiko %30era bitarteko deskontuetara iritsiz, eta erositako produktuen homogeneizazio bat ere lortzen da.