Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com comprar

A través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es poden realitzar de forma electrònica i segura/segura les diferents gestions relacionades amb la contractació de productes i serveis disponibles en els acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició en vigor.

També, i sobre la base del compromís de transparència que ha adquirit aquesta Direcció general, és possible consultar el catàleg obert de tots els productes i serveis disponibles en el sistema estatal de contractació centralitzada.

CONNECTA va ser aprovat per Resolució de la Direcció general de Patrimoni de l'Estat, de 16 de maig de 2005. A causa de la seua antiguitat, així com als continus canvis funcionals des de la seua posada en producció, necessaris per a la seua adequació a l'evolució del model de contractació centralitzada, els canvis normatius en matèria de contractació, seguretat, protecció de dades o accessibilitat, CONNECTA presenta un alt nivell d'obsolescència tecnològica i escassa mantenibilidad.

Des de la configuració inicial de CONNECTA el nombre de servicis i subministraments declarats de contractació centralitzada, els contractes adjudicats anualment i el nombre d'usuaris, han experimentat un elevat increment. Al seu torn, la tecnologia sobre la qual va ser desenvolupada esta ferramenta ha quedat obsoleta, fent necessària la seua gradual migració cap a una nova ferramenta, AUNA, que permetrà noves funcionalitats i en el desenvolupament de les quals s'ha treballat durant els últims anys.

La substitució de CONNECTA per AUNA, es realitzarà de forma progressiva a partir de 2023. Esta estratègia implica que tots dos sistemes estaran en funcionament de forma simultània durant un període de temps.

En el cas que s'haja de celebrar una licitació per a l'adjudicació del contracte basat o específic, esta haurà de realitzar-se prèviament a la sol·licitud de compra (proposta d'adjudicació), seguint les indicacions de les instruccions dictades per la DGRCC per a cada acord marc o sistema dinàmic d'adquisició.

Manuals i guies d'usuari

NOTA: En cas de no disposar d'accés a l'aplicació AUNA, comprove amb el seu departament de TU que es compleixen els requisits indicats en el manual d'accés i requisits tècnics.