Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sóc administració

SOC ADMINISTRACIÓ

La Junta de Contractació Centralitzada, adscrita a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) és l'òrgan de contractació dels subministraments i servicis declarats de contractació centralitzada. Pots conéixer els subministraments i servicis declarats de contractació centralitzada punxant ací.

L'article 229.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) establix quins ens estan dins de l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada. Si vols saber si l'entitat pública en la qual treballes està inclosa en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, consulta esta secció.

La resta de les entitats del sector públic estatal, no incloses en l'àmbit obligatori, així com les administracions autonòmiques i locals, poden concloure un acord d'adhesió amb la DGRCC per a comprar a través del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Moltes ja ho han fet: consulta les Raons per a adherir-te

Pots informar-te a través del nostre catàleg dels contractes centralitzats, acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició en vigor.

També pot interessar-te conéixer els contractes en els quals estem treballant, i que pròximament es licitaran. Per a açò consulta el nostre Pla Anual de Contractació.

En la secció Com comprar t'expliquem com contractar els subministraments i servicis disponibles.