Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com comprar

Per comprar els productes o els serveis disponibles s'accedeix a l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

A través d'aquesta aplicació es poden fer de forma telemàtica i segura les diverses gestions relacionades amb la contractació de subministraments i serveis disponibles en els acords marc en vigor.

En el cas que s'hagi de celebrar una licitació per a l'adjudicació del contracte basat, s'ha de fer prèviament a la sol•licitud de compra (proposta d'adjudicació), d'acord amb les indicacions de les instruccions dictades per la DGRCC per a cada acord marc.

Documents: