Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sóc administració

SOC ADMINISTRACIÓ

La Junta de Contractació Centralitzada, adscrita a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) és l'òrgan de contractació dels subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada. Pots conèixer els subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada punxant aquí.

L'article 229.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix quins ens estan dins de l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada. Si vols saber si l'entitat pública en la qual treballes està inclosa en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, consulta aquesta secció.

La resta de les entitats del sector públic estatal, no incloses en l'àmbit obligatori, així com les administracions autonòmiques i locals, poden concloure un acord d'adhesió amb la DGRCC per comprar a través del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Moltes ja ho han fet: consulta les Raons per adherir-te

Pots informar-te a través del nostre catàleg dels contractes centralitzats, acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició en vigor.

També pot interessar-te conèixer els contractes en els quals estem treballant, i que pròximament es licitaran. Per a això consulta el nostre Pla Anual de Contractació.

En la secció Com comprar t'expliquem com contractar els subministraments i serveis disponibles.