Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sóc administració

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) és l'òrgan de contractació dels subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada.

En la secció Com comprar t'expliquem com utilitzar el catàleg per a les teves adquisicions.

L'article 206.1 del TRLCSP estableix quines entitats estan en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada. Si vols saber si l'entitat pública en què treballes està inclosa en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, consulta aquesta secció.

Tanmateix, és possible solicitar autorització a la DGRCC per a contractar al marge del sistema de contractació centralitzada; per conèixer-ne les excepcions hem preparat un esquema de les autoritzacions i excepcions que emet la DGRCC.

En el cas concret dels acords marc, les administracions autonòmiques i locals, així com les societats, les fundacions i altres ens del sector públic, poden adherir-s'hi voluntàriament. Ja s'hi han adherit moltes comunitats autònomes i ajuntaments, gràcies als avantatges que té participar en el sistema de contractació centralitzada de l'Estat. Consulta els avantatges i la manera d'adherir-t'hi.

En aquest portal trobaràs la informació del nostre catàlegcontractes centralitzats i acords marc en vigor i la metodologia que seguim per dur a terme aquestes contractacions centralitzades.

També pot interessar-te conèixer els contractes en què treballem, i que es licitaran pròximament. Per fer-ho, consulta el nostre Pla Anual de Contractació.

Per acabar, et demanem que col•laboris per millorar la informació que publiquem en aquest portal estarem encantats d'escoltar els teus suggeriments.