Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Sistemas de tramitación electrónica

A través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN pódense realizar de forma electrónica e segura as distintas xestións relacionadas coa contratación de produtos e servizos dispoñibles nos acordos marco e sistemas dinámicos de adquisición en vigor.

Tamén, e en base ao compromiso de transparencia que adquiriu esta Dirección Xeral, é posible consultar o catálogo aberto de todos os produtos e servizos dispoñibles no Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

CONECTA foi aprobado por Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio do Estado, do 16 de maio de 2005. Debido á súa antigüidade, así como aos continuos cambios funcionais desde a súa posta en produción, necesarios para a súa adecuación á evolución do modelo de contratación centralizada, os cambios normativos en materia de contratación, seguridade, protección de datos ou accesibilidade, CONECTA presenta un alto nivel de obsolescencia tecnolóxica e escasa mantenibilidad.

Desde a configuración inicial de CONECTA o número de servizos e subministracións declaradas de contratación centralizada, os contratos adxudicados anualmente e o número de usuarios, experimentaron un elevado incremento. Á súa vez, a tecnoloxía sobre a que foi desenvolvida esta ferramenta quedou obsoleta, facendo necesaria a súa paulatina migración cara a unha nova ferramenta, AUNA, que permitirá novas funcionalidades e en cuxo desenvolvemento se veu traballando durante os últimos anos.

A substitución de CONECTA por AUNA, realizarase de forma progresiva a partir de 2023. Esta estratexia implica que ambos os sistemas estarán en funcionamento de forma simultánea durante un período de tempo.

Ambas as aplicacións permiten realizar os seguintes trámites:

 • Para cidadáns/as:

  • Consulta do catálogo aberto de produtos e servizos de contratación centralizada.

 • Para os organismos públicos usuarios do sistema:

  • Comprar produtos ou servizos.

  • Consulta do catálogo de produtos e servizos de contratación centralizada.

  • Comparar os produtos existentes.

  • Enviar electronicamente as solicitudes de produtos e servizos.

  • Realizar o seguimento do estado das solicitudes realizadas.

  • Recibir notificacións relativas ás solicitudes de produtos e servizos.

 • Para as empresas adxudicatarias:

  • Enviar electronicamente as propostas de actualización dos produtos ou servizos adxudicados.

  • Xestionar altas, baixas e modificacións de usuarios.

  • Consultar aqueles contratos baseados e/ou específicos dos que sexan adxudicatarias.

Manuais e guías de usuario