Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo

AM 02/2020
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2020/52
Tipo de AM : Suministros

Descrición

A formalización deste acordo marco ten por obxecto a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores e os seus elementos complementarios declarados de contratación centralizada conforme ao disposto no artigo 1.b) da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada. O acordo marco celébrase con varias empresas. Os subministracións obxecto de adquisición a través do presente acordo marco divídense en doce lotes e son os seguintes:

 • LOTE 1: ORDENADORES DE SOBREMESA BÁSICOS

 • LOTE 2: ORDENADORES DE SOBREMESA ESTÁNDAR

 • LOTE 3: ORDENADORES DE SOBREMESA SUPERIOR

 • LOTE 4: ORDENADORES PORTÁTILES ESTÁNDAR

 • LOTE 5: ORDENADORES PORTÁTILES SUPERIOR

 • LOTE 6: ORDENADORES PORTÁTILES ULTRALIXEIROS ESTÁNDAR

 • LOTE 7: ORDENADORES PORTÁTILES ULTRALIXEIROS SUPERIOR

 • LOTE 8: ORDENADORES PORTÁTILES CON PANTALLA SEPARABLE

 • LOTE 9: MONITORES DE 21,5 POLGADAS

 • LOTE 10: MONITORES DE 23,6 POLGADAS

 • LOTE 11: MONITORES DE 27 POLGADAS

 • LOTE 12: OUTRAS SOLUCIÓNS DE POSTO DE TRABALLO

Nos lotes 1 a 11 determínanse os produtos adxudicados, así coma as condicións e os termos aos que terán que se axustar os contratos baseados no acordo marco, aínda que as empresas adxudicatarias poderán ser convocadas a unha nova licitación para a adxudicación. Nesta segunda licitación, tomaranse como base os termos do acordo marco formulándoos de xeito máis preciso se fose necesario, de conformidade con artigo 221, apartado 4 LCSP. No caso do lote 12, a adxudicación do acordo marco determina as empresas seleccionadas, así como as condicións xerais das subministracións e termos básicos aos que terán que se axustar os contratos baseados neste lote do acordo marco, sen que sexa obxecto da licitación a selección de produtos determinados.

Listado de artigos e prezos

Consulta de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores adxudicados

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo

Duración

Este acordo marco comezou a súa vixencia o 1 de xuño de 2021 para os lotes 05, 07, 09, 10 e 11; o 15 de xuño de 2021 para os lotes 04, 06 e 08, e o 13 de xullo de 2021 para os lotes 01, 02, 03 e 12.

Con data 04 marzo de 2024 acordouse a segunda prórroga ata o 30 de setembro de 2024 para os lotes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 e, ata o 31 de xullo de 2024, para o lote 12, salvo que a data de entrada en vigor do novo acordo marco de computadores sexa anterior, nese caso a prórroga finalizará o día anterior á entrada en vigor do novo acordo marco.

Os lotes 07 e 10 finalizaron a súa vixencia o 31 de maio de 2023, e o lote 03 finalizou a súa vixencia o 12 de xullo de 2023.

Gerente AM

Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías

Contacto

Email: am02.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas