Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como comprar

Para comprar os produtos ou servizos dispoñibles, accede á aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

A través desta aplicación é posible realizar de forma telemática e segura as distintas xestións relacionadas coa contratación de subministracións e servizos dispoñibles nos acordos marco en vigor.

No caso de que se deba celebrar unha licitación para a adxudicación do contrato baseado, esta deberá realizarse con anterioridade á solicitude de compra (proposta de adxudicación), seguindo as instrucións ditadas pola DGRCC para cada acordo marco.

Documentos: