Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como comprar

A través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN pódense realizar de forma electrónica e segura as distintas xestións relacionadas coa contratación de produtos e servizos dispoñibles nos acordos marco e sistemas dinámicos de adquisición en vigor.

Tamén, e en base ao compromiso de transparencia que adquiriu esta Dirección Xeral, é posible consultar o catálogo aberto de todos os produtos e servizos dispoñibles no sistema estatal de contratación centralizada.

CONECTA foi aprobado por Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio do Estado, do 16 de maio de 2005. Debido á súa antigüidade, así como aos continuos cambios funcionais desde a súa posta en produción, necesarios para a súa adecuación á evolución do modelo de contratación centralizada, os cambios normativos en materia de contratación, seguridade, protección de datos ou accesibilidade, CONECTA presenta un alto nivel de obsolescencia tecnolóxica e escasa mantenibilidad.

Desde a configuración inicial de CONECTA o número de servizos e subministracións declaradas de contratación centralizada, os contratos adxudicados anualmente e o número de usuarios, experimentaron un elevado incremento. Á súa vez, a tecnoloxía sobre a que foi desenvolvida esta ferramenta quedou obsoleta, facendo necesaria a súa paulatina migración cara a unha nova ferramenta, AUNA, que permitirá novas funcionalidades e en cuxo desenvolvemento se veu traballando durante os últimos anos.

A substitución de CONECTA por AUNA, realizarase de forma progresiva a partir de 2023. Esta estratexia implica que ambos os sistemas estarán en funcionamento de forma simultánea durante un período de tempo.

No caso de que se deba celebrar unha licitación para a adxudicación do contrato baseado ou específico, esta deberá realizarse previamente á solicitude de compra (proposta de adxudicación), seguindo as indicacións das instrucións ditadas pola DGRCC para cada acordo marco ou sistema dinámico de adquisición.

Manuais e guías de usuario

NOTA: En caso de non dispor de acceso á aplicación AUNA, comprobe co seu departamento de TI que se cumpren os requisitos indicados no manual de acceso e requisitos técnicos.