Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sistemes de tramitació electrònica

A través de l'aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓ es poden realitzar de forma electrònica i segura/segura les diferents gestions relacionades amb la contractació de productes i serveis disponibles en els acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició en vigor.

També, i sobre la base del compromís de transparència que ha adquirit aquesta Direcció general, és possible consultar el catàleg obert de tots els productes i serveis disponibles en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

CONNECTA va ser aprovat per Resolució de la Direcció general de Patrimoni de l'Estat, de 16 de maig de 2005. A causa de la seva antiguitat, així com als continus canvis funcionals des de la seva posada en producció, necessaris per a la seva adequació a l'evolució del model de contractació centralitzada, els canvis normatius en matèria de contractació, seguretat, protecció de dades o accessibilitat, CONNECTA presenta un alt nivell d'obsolescència tecnològica i escassa mantenibilidad.

Des de la configuració inicial de CONNECTA el nombre de serveis i subministraments declarats de contractació centralitzada, els contractes adjudicats anualment i el nombre d'usuaris, han experimentat un elevat increment. Al seu torn, la tecnologia sobre la qual va ser desenvolupada aquesta eina ha quedat obsoleta, fent necessària la seva gradual migració cap a una nova eina, AUNA, que permetrà noves funcionalitats i en el desenvolupament de les quals s'ha treballat durant els últims anys.

La substitució de CONNECTA per AUNA, es realitzarà de forma progressiva a partir de 2023. Aquesta estratègia implica que tots dos sistemes estaran en funcionament de forma simultània durant un període de temps.

Ambdues aplicacions permeten realitzar els següents tràmits:

 • Per a ciutadans/as:

  • Consulta del catàleg obert de productes i serveis de contractació centralitzada.

 • Per als organismes públics usuaris del sistema:

  • Comprar productes o serveis.

  • Consulta del catàleg de productes i serveis de contractació centralitzada.

  • Comparar els productes existents.

  • Enviar electrònicament les sol·licituds de productes i serveis.

  • Realitzar el seguiment de l'estat de les sol·licituds realitzades.

  • Rebre notificacions relatives a les sol·licituds de productes i serveis.

 • Per a les empreses adjudicatàries:

  • Enviar electrònicament les propostes d'actualització dels productes o serveis adjudicats.

  • Gestionar altes, baixes i modificacions d'usuaris.

  • Consultar aquells contractes basats i/o específics dels quals siguin adjudicatàries.

Manuals i guies d'usuari