Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de vehículos industriais

AM 17/2016
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 69/17
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de vehículos industriais pesados con masa máxima tecnicamente admisíbel superior a 3500 kg, así como os kits complementarios para os distintos organismos.

Este é un acordo marco con todos os termos definidos e calquera dos produtos adxudicados poderá adquirirse en función das necesidades dos organismos peticionarios.

As peticións deste acordo marco seguirán esta estrutura:

  • Compra directa: adquisición de calquera número de vehículos sen kits ou con kits definidos no Anexo III (páxina 44) PCAP.

  • Nova licitación: adquírese un novo kit non definido no Anexo III (páxina 44) PCAP.

O documento de licitación deberá autorizarse sempre con carácter previo pola DGRCC.

Antes de facer unha petición a través de Conecta, recoméndase a lectura da guía de tramitación de contratos baseados accesíbel a través desta mesma páxina.

Adhesión de organismos

O prazo de adhesión para os organismos finalizou o 20/11/2017; non é posíbel a adhesión posterior ao mesmo.

Listado de artigos e prezos

Consulta os vehículos industriais adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración deste acordo marco é de 2 anos, desde o día 01/02/2019, con posibilidade de prórroga por dous anos máis.