Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Equipos audiovisuais

AM 12/2016
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 56/16
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do contrato é a subministración de equipos audiovisuais.

Este é un acordo marco que non ten todos os termos definidos, de modo que para a adxudicación dos contratos baseados, os organismos peticionarios deben convocar sempre unha segunda licitación.

Listado de artigos e prezos

Non hai listado de artigos porque é un acordo marco non detallado con segunda licitación obrigatoria. Os produtos que se poden adquirir a través deste acordo marco englóbanse en 2 tipos:

  • Tipo 1: Sistemas audiovisuais
  • Tipo 2: Videocámaras e cámaras fotográficas.

Fican fóra do ámbito deste acordo marco os contratos para a subministración de bens incluídos no seu ámbito obxectivo cun valor estimado igual ou inferior a 5.000 €.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Neste caso non é posible ver artigos adxudicados porque trátase dun acordo marco non detallado con segunda licitación obrigatoria.

Duración

A duración inicial deste acordo marco é de 2 anos, desde o 15/10/2017 ata o 14/10/2019, con posibilidade de prórroga por un máximo de 2 anos. A primeira prórroga do acordo marco abrangue desde o 15/10/2019 ata o 14/10/2020, e acordouse unha segunda prórroga por un prazo de 12 meses, desde o 15/10/2020 ata o 14/10/2021.