Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de vehicles industrials

AM 17/2016
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 69/17
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de vehicles industrials pesats, amb una massa màxima tècnicament admissible superior a 3500 kg, així com els kits complementaris per als diferents organismes.

Aquest és un acord marc amb tots els termes definits i l’adquisició es durà a terme sobre qualsevol dels productes adjudicats en funció de les necessitats dels organismes peticionaris. 

Les peticions d’aquest acord marc s’articularan:

  • Compra directa: Adquisició de qualsevol nombre de vehicles sense kits, o amb kits definits en l’Annex III (pàgina 44) PCAP.

  • Nova licitació: S’adquireix un kit no definit en l’Annex III (pàgina 44) PCAP.

El document de licitació haurà de ser autoritzat sempre amb caràcter previ per la DGRCC.

Abans de fer una petició a través de Conecta, es recomana la lectura de la guia de tramitació dels contractes basats accessibles a través d’aquesta mateixa pàgina.

Adhesió d’organismes

El termini d’adhesió per als organismes va finalitzar el 20/11/2017, no sent possible l’adhesió posterior al mateix.

Llistat d'articles i preus

Consulta els vehicles industrials adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys, des del dia 01/02/2019. Ha estat objecte de pròrroga finalitzant la seva vigència el 31/01/23.