Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Novidades Ver todas

Otras Novedades

O 18 de marzo de 2021, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 13/2018, de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura. Tamén está dispoñible un modelo do documento de licitación. As novidades das instrucións e o novo modelo poden consultarse na nota adxunta.

Preme aquí para ver máis información

Con data do 29 de outubro de 2020, acordouse a prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras, por un período de 1 ano, desde o 16 de marzo de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

Coa finalización do Acordo Marco 50/2017, para a prestación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional, o próximo 28 de febreiro de 2021, ditouse a resolución pola que se determina a data límite para iniciar expedientes de contratación baseados neste acordo marco.

Preme aquí para ver máis información

Iniciouse a tramitación dun novo Contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais, cuxo inicio está previsto para o 1 de novembro de 2020, en substitución do contrato vixente. A súa duración inicial é de 25 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social.

Interésate