Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Avisos i Novetats Veu-les totes

Novetats

Amb data 17 de maig s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat la nova Resolució per la qual es determinen els subministraments i serveis susceptibles de ser properament declarats de contractació centralitzada, desenvolupant així la Disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada, que estableix un règim de coordinació de la vigència de determinats contractes que resulten susceptibles de declarar-se de contractació centralitzada. Aquesta Resolució deixa sense efecte la Resolució de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

Fes clic aquí per veure més informació

El passat dia 28 de novembre, en el marc de les XVII JORNADES STIC CCN-CERT (https://jornadas.ccn-cert.cni.es/es), la DGRCC va rebre el premi del Catàleg de Productes i Serveis de Seguretat TIC (CPSTIC) a la categoria “Administració Pública”, per la visió d'incorporar en els sistemes dinàmics d'adquisició els requisits de seguretat dels productes i referenciar el CPSTIC i les certificacions funcionals de seguretat de productes com a mitjà per acreditar-ne el compliment, ajudant a que es disposi de sistemes públics més segurs.

T'interessa