Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

 • Pròrroga de l’Acord marc 21/2016, per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1
  07/05/2019

  El 15 de març de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 21/2016 per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1, per un període de 5 mesos i mig, des del 17 de desembre de 2019 fins al 31 de maig de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  07/05/2019

  El 5 d’abril de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança
  28/02/2019

  Ha entrat en vigor el nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança, l’objecte de la qual inclou, entre d’altres, la prestació de serveis tècnics, administratius i de seguretat necessaris per garantir la validesa i eficàcia de l’emissió i recepció de comunicacions i documents produïts a través de tècniques i mitjans EIT (serveis de certificació i signatura electrònica), serveis relatius a la identificació electrònica de les Administracions Públiques i autenticació de l’exercici de la seva competència i altres serveis tals com l’expedició de certificats d’autenticació del lloc web, serveis de validació de certificats a través de la plataforma FNMTRCM o el servei de segellat de temps (creació de segells qualificats de temps electrònics).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa al subministrament de sistemes de seguretat compresos en els lots 1 al 5 de l’Acord Marc 08/2017
  28/02/2019

  Els contractes de subministrament de sistemes de seguretat compresos en els lots 1 al 5, el valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 5.000 € i no tinguin una durada superior a un any, prorrogable com a màxim per un altre any, podran celebrar-se conforme a les normes generals de competència i procediment, sense haver de sol·licitar autorització per contractar al marge de la Central de Contractació de l’Estat.

  Fes clic aquí per veure més informació

T'interessa