Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

Otras Novedades

Amb data 18 de març de 2021, s’han aprovat noves instruccions per a la tramitació dels contractes basats en l’Acord marc 13/2018, de subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i programari d’infraestructura. També està disponible un model del document de la licitació. Les novetats de les instruccions i el nou model poden consultar-se en la nota adjunta.

Fes clic aquí per veure més informació

Amb data 29 d’octubre de 2020, s’ha acordat la pròrroga dels lots 1 i 2 de l’Acord marc 20/2019, relatiu al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores, per un període d’1 any, des del 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 2022.

Atesa la finalització de l’Acord marc 50/2017, per a la prestació dels serveis de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional, el proper 28 de febrer de 2021, s’ha dictat la resolució per la qual es determina la data límit per iniciar expedients de contractació basats en aquest acord marc.

Fes clic aquí per veure més informació

S’ha iniciat la tramitació d’un nou Contracte centralitzat de serveis postals de Notificacions administratives i judicials, l’inici de les quals es preveu per a l’1 de novembre de 2020, en substitució del contracte vigent. La seva durada inicial és de 25 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social.

T'interessa