Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sistemes de tramitació electrònica per a empreses

A través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es poden realitzar de forma electrònica i segura/segura les diferents gestions relacionades amb la contractació de productes i serveis disponibles en els acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició en vigor.

També, i sobre la base del compromís de transparència que ha adquirit aquesta Direcció general, és possible consultar el catàleg obert de tots els productes i serveis disponibles en el sistema estatal de contractació centralitzada.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN permet fer les gestions següents:

Per a ciutadans:

  • Consultar el catàleg obert de productes i servicis de contractació centralitzada.

Per als organismes públics usuaris del sistema:

  • Comprar productes o servicis.

  • Consultar el catàleg de productes i servicis de contractació centralitzada.

  • Comparar els productes existents.

  • Enviar electrònicament les sollicituds de productes i servicis.

  • Fer el seguiment de l'estat de les sollicituds realitzades.

  • Rebre notificacions relatives a les sollicituds de productes i servicis.

Per a les empreses adjudicatàries:

  • Enviar electrònicament les propostes d'actualització dels productes o servicis adjudicats.

CONNECTA va ser aprovat per Resolució de la Direcció general de Patrimoni de l'Estat, de 16 de maig de 2005. A causa de la seua antiguitat, així com als continus canvis funcionals des de la seua posada en producció, necessaris per a la seua adequació a l'evolució del model de contractació centralitzada, els canvis normatius en matèria de contractació, seguretat, protecció de dades o accessibilitat, CONNECTA presenta un alt nivell d'obsolescència tecnològica i escassa mantenibilidad.

Des de la configuració inicial de CONNECTA el nombre de serveis i subministraments declarats de contractació centralitzada, els contractes adjudicats anualment i el nombre d'usuaris, han experimentat un elevat increment. Al seu torn, la tecnologia sobre la qual va ser desenvolupada aquesta eina ha quedat obsoleta, fent necessària la seva gradual migració cap a una nova aplicació, AUNA, que incorpora noves funcionalitats i en el desenvolupament de les quals s'ha treballat durant els últims anys.

La substitució de CONNECTA per AUNA, es realitza de forma progressiva de manera que tots dos sistemes estaran en funcionament de forma simultània durant un període de temps.

Manuals per a empreses