Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Sistemas de tramitación electrónica para empresas

A través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN é posible realizar de forma electrónica e segura as distintas xestións relacionadas coa contratación de produtos e servizos dispoñibles nos acordos marco en vigor.

Tamén, e en base ao compromiso de transparencia que adquiriu esta Dirección Xeral, é posible consultar o catálogo aberto de todos os produtos e servizos dispoñibles no Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN permite realizar as seguintes xestións:

Para cidadáns/cidadás:

  • Consultar o catálogo aberto de produtos e servizos de contratación centralizada.

Para os organismos públicos usuarios do sistema:

  • Comprar produtos ou servizos.

  • Consultar o catálogo de produtos e servizos de contratación centralizada.

  • Comparar os produtos existentes.

  • Enviar por medio electrónico as solicitudes de produtos e servizos.

  • Realizar o seguimento do estado das solicitudes realizadas.

  • Recibir notificacións relativas ás solicitudes de produtos e servizos.

Para as empresas adxudicatarias:

  • Enviar por medio electrónico as propostas de actualización dos produtos ou servizos adxudicados.

CONECTA foi aprobado por Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio do Estado, do 16 de maio de 2005. Debido á súa antigüidade, así como aos continuos cambios funcionais desde a súa posta en produción, necesarios para a súa adecuación á evolución do modelo de contratación centralizada, os cambios normativos en materia de contratación, seguridade, protección de datos ou accesibilidade, CONECTA presenta un alto nivel de obsolescencia tecnolóxica e escasa mantenibilidad.

Desde a configuración inicial de CONECTA o número de servizos e subministracións declaradas de contratación centralizada, os contratos adxudicados anualmente e o número de usuarios, experimentaron un elevado incremento. Á súa vez, a tecnoloxía sobre a que foi desenvolvida esta ferramenta quedou obsoleta, facendo necesaria a súa paulatina migración cara a unha nova ferramenta, AUNA, que permitirá novas funcionalidades e en cuxo desenvolvemento se veu traballando durante os últimos anos.

A substitución de CONECTA por AUNA, realizarase de forma progresiva a partir de 2023. Esta estratexia implica que ambos os sistemas estarán en funcionamento de forma simultánea durante un período de tempo

Manuais para empresas