Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Prórroga extraordinaria do acordo marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica
  19/01/2021

  O 18 de xaneiro de 2021, ditouse unha resolución pola que se acorda prorrogar o Acordo Marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica, por un período de 1 ano, desde o 2 de febreiro de 2021 ata o 1 de febreiro de 2022, agás que o sistema dinámico de adquisición, que debe dar continuación ao actual acordo marco, entre en vigor con anterioridade. Nese caso, a data de finalización da prórroga será inmediatamente anterior á entrada en vigor do mesmo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización do acordo marco 07/2016 para a adopción de tipo das subministracións de material de oficina non inventariable (AM 07/ 2016)
  01/02/2021

  O próximo 30 de abril de 2021 finaliza o prazo de vixencia do AM 07/2016. O prazo en que poden adxudicarse os contratos baseados no acordo marco é o de vixencia do mesmo, polo que se establece o día 23 de abril de 2021 como data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización. Dado que o prazo máximo de execución dos contratos baseados non poderá exceder o límite temporal fixado para a duración do acordo marco en máis de seis meses, os prazos de entrega do material contemplado nos mesmos non poden superar a data límite do día 30 de outubro de 2021. O novo acordo marco para a subministración de material de oficina non inventariable atópase en preparación, de xeito que non se pode determinar actualmente a súa data de entrada en vigor.

 • Cambio na URL de acceso á aplicación Conecta Centralización
  27/01/2021

  A partir do 28/01/2021, o acceso á aplicación terá lugar a través da ligazón: http://catalogocentralizado.hacienda.gob.es/pctw/Acceso/inicio.aspx

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche do exercicio 2020 relativo á tramitación de contratos baseados en acordos marco da Central de Contratación do Estado
  27/11/2020

  Para os efectos do peche do exercicio 2020, infórmase de que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados, cando os contratos sexan executados ou inicien a súa execución no presente exercicio, é dicir, os que non se xestionen mediante o procedemento de tramitación

  Preme aquí para ver máis información
 • Parada temporal da aplicación Conecta-Centralización o día 27 de xaneiro
  19/01/2021

  Por traballos de mantemento, a aplicación Conecta-Centralización non estará dispoñible desde o mércores, 27 de xaneiro de 2021 ás 15:00 ata o xoves, 28 de xaneiro de 2021 ás 8:00. Rogamos desculpen as molestias.

 • Prórroga dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Acordo Marco 08/2017, relativo á subministración de sistemas e elementos de seguridade
  21/01/2021

  O 19 de xaneiro de 2021, ditouse unha resolución pola que se acorda prorrogar os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Acordo Marco 08/2017, relativo á subministración de sistemas e elementos de seguridade, desde o 1 de marzo de 2021 ata o 28 de febreiro de 2022.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nuevo Contrato centralizado de Servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales
  05/11/2020

  El 1 de noviembre ha entrado en vigor el nuevo contrato centralizado de Servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel, con destino nacional e internacional, para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras
  30/10/2020

  Con data do 29 de outubro de 2020, acordouse a prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras, por un período de 1 ano, desde o 16 de marzo de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

 • Aviso importante sobre a finalización do Acordo Marco 50/2017, de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional
  26/10/2020

  Coa finalización do Acordo Marco 50/2017, para a prestación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional, o próximo 28 de febreiro de 2021, ditouse a resolución pola que se determina a data límite para iniciar expedientes de contratación baseados neste acordo marco.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso en relación cos contratos baseados de tramitación anticipada
  09/10/2020

  En caso de remitir unha proposta de adxudicación dun contrato baseado nun acordo marco cuxa execución debe iniciarse no exercicio 2021, deberá terse en conta o especificado no seguinte documento.

  Preme aquí para ver máis información