Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Segunda sesión informativa sobre la puesta en producción de la aplicación AUNA para el acuerdo marco de suministro de papel
  18/11/2022

  La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, tiene previsto celebrar el próximo 30 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, una sesión informativa en línea para organismos usuarios del sistema estatal de contratación centralizada, sobre la próxima puesta en producción de la aplicación AUNA para la gestión de propuestas de adjudicación del acuerdo marco de suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras.

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche exercicio 2022 da tramitación de contratos baseados en acordos marco da central de contratación do estado.
  24/11/2022

  Para efectos de peche do exercicio 2022, infórmase que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados e contratos específicos, cando este contratos se executen ou inicien a súa execución no presente exercicio, deberán axustarse aos prazos indicados no seguinte documento

  Preme aquí para ver máis información
 • ACORDO MARCO RELATIVO Á SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS E ELEMENTOS DE SEGURIDADE (AM 8/2021)
  22/11/2022

  Infórmase a todos os organismos que o novo Acordo Marco AM 08/2021 entrará en vigor o próximo 28 de novembro. Están dispoñibles no portal de Contratación Centralizada as instrucións e modelos de propostas de adxudicación directa e documentos de licitación. Para calquera dúbida pódese contactar a través da seguinte dirección de correo: am08.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais desde o 1 de decembro de 2022
  02/11/2022

  O 19 de outubro de 2022 ditouse resolución pola que se acorda prorrogar o contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais, por un período de seis meses, desde o 1 de decembro de 2022 ao 31 de maio de 2023.

 • Acordo Marco 02/2020 Novos valores CPU Average Performance Benchmark
  17/10/2022

  Publicáronse os novos valores CPU Average Performance Benchmark que poden atoparse na nota adxunta. Actualízase a versión das ferramentas de axuda nos lotes afectados por modificacións de catálogo.A súa aplicación producirase nas licitacións e procedementos que se inicien a partir do 18 de outubro de 2022.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota aclaratoria sobre as competencias da DGRCC
  11/07/2022

  Ante o elevado número de consultas recibidas sobre determinados servizos asociados a viaxes, publícase a seguinte nota aclaratoria das competencias da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, en relación ás prestacións declaradas de contratación centralizada e o alcance das mesmas en materia de autorización para a contratación á marxe da Central de Contratación do Estado.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do novo acordo marco de subministración de vehículos turismos (Acordo Marco 14/2022)
  07/09/2022

  O novo acordo marco 14/2022 de subministración de vehículos turismos entrou en vigor con data 7 de setembro de 2022 para todos os lotes.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante AM 23/2021, de subministración de enerxía eléctrica
  01/09/2022

  Dispoñibles instrucións, Notas de Axuda para a preparación na PLACSP da licitación de contratos baseados no AM 23/2021, para a subministración de enerxía eléctrica e esquema do procedemento: O 15 de agosto de 2022 entrou en vigor o AM 23/2021, e xa se publicaron as Instrucións para a licitación e execución de contratos baseados no acordo marco 23/2021 para a subministración de enerxía eléctrica, o documento Notas de Axuda para a preparación na PLACSP da licitación de contratos baseados no este acordo marco e o Esquema xeral do procedemento ELECTRA, CONECTA, PLACSP. Lémbrase que a licitación se efectuará de forma electrónica, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP). En caso de precisar algunha aclaración poden dirixirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Inserción no Portal de Contratación Centralizada estatal dos modelos de solicitude de adhesión ao sistema dinámico de adquisición 26/2021, servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica.
  08/08/2022

  Comunícase que, os distintos modelos de solicitude de adhesión ao sistema dinámico de adquisición 26/2021, servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica, aprobados pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, atópanse aloxados na páxina do Portal de Contratación Centralizada estatal denominada “Como me adhiro”, situada na dirección: https://contratacioncentralizada.gob.es/comomeadhiero Os entes, entidades e organismos interesados en solicitar a adhesión ao citado sistema dinámico de adquisición, unha vez cuberta a correspondente solicitude de adhesión, deberán remitir esta mediante rexistro electrónico conectado á Plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), á Subdirección Xeral de Coordinación e Xestión Orzamentaria (Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación – Ministerio de Facenda e Función Pública).

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización vixencia AM 14/2017 subministración de vehículos automóbiles de turismo
  21/06/2022

  O próximo 30 de xuño de 2022 finaliza a vixencia do acordo marco 14/2017 para a subministración de vehículos turismos. O prazo no que poden adxudicarse contratos baseados no este acordo marco é o de vixencia do mesmo. Por tal motivo, establécese o día 22 de xuño de 2022 como data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de CONECTA-CENTRALIZACIÓN, salvo aqueles expedientes que xa estivesen en fase de licitación. En todo caso, a proposta de adxudicación correctamente formulada deberá ter entrada antes do día 29 de xuño de 2022.