Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Próxima finalización do acordo marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais
  30/09/2021

  O próximo 14 de outubro de 2021 finaliza o prazo de vixencia do AM 12/2016. O prazo no que poden adxudicarse os contratos baseados no acordo marco é o de vixencia do mesmo, polo que se establece o día 6 de outubro de 2021 coma data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización. Segundo o prazo antes indicado, xa non é posible convocar novas licitacións para a adxudicación de contratos baseados no AM 12/2016. O novo acordo marco para a subministración de equipos audiovisuais atópase en trámite de adxudicación, de xeito que non é posible determinar actualmente a data concreta de entrada en vigor do mesmo. Conforme o establecido no artigo 4 da Orde EHA/1049/2008, ata a entrada en vigor do novo acordo marco, a adquisición destas novas subministracións será realizada polo órgano competente, conforme ás normas xerais de competencia e procedemento.

 • Contrato centralizado de servizos de seguridade integral e de auxiliares de control en edificios do sector público estatal
  28/09/2021

  O pasado 23 de setembro, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a adxudicación do contrato centralizado de Servizos de Seguridade Integral e de Auxiliares de control en edificios do Sector Público Estatal, cuxo inicio está previsto para o próximo 1 de novembro.

  Preme aquí para ver máis información
 • Acuerdo marco 02/2020 de suministro de ordenadores personales, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo
  08/09/2021

  Se han publicado los modelos de documentos de segunda licitación de los lotes 1 a 8 y 9 a 11 que contemplan el contenido de la nota de 19/07/2021 sobre circunstancias del mercado que pueden afectar a los plazos de entrega de los suministros de los bienes objeto de este acuerdo marco.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nuevo Contrato centralizado de Servicios de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional
  02/08/2021

  El 1 de agosto ha entrado en vigor el nuevo contrato centralizado de Servicios de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado (AGE) y demás entidades del sector público estatal incluidas en el ámbito de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

 • Acordo Marco 02/2020 Novos valores CPU Average Performance Benchmark
  04/08/2021

  Publicáronse os novos valores CPU Average Performance Benchmark que poden atoparse na nota adxunta. Actualízase a versión das ferramentas de axuda nos lotes afectados por modificacións de catálogo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre o inicio do Lote 4 «Butacas para salóns de actos» do Acordo Marco 01/2019, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio
  27/07/2021

  O próximo día 1 de agosto de 2021 entrará en vigor o Lote 4 «Butacas para salóns de actos» do AM 01/2019, para a subministración de mobiliario. A duración do Lote 4 deste acordo marco é de 24 meses, desde o 01/08/2021 ata o 31/07/2023. O inicio do resto dos lotes comunicarase tamén a través do portal. Para calquera dúbida ou aclaración, pódese contactar a través da conta de correo electrónico mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es.

  Preme aquí para ver máis información
 • Acuerdo Marco 02/2020 de suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo.
  19/07/2021

  Se ha publicado la nota informativa adjunta relativa a las circunstancias del mercado que pueden afectar a los plazos de entrega de los bienes objeto del acuerdo marco y las pautas a seguir en las propuestas de adjudicación y licitaciones de los contratos basados. También se ponen a disposición de los organismos los nuevos modelos de Anexo para facilitar la confección de las propuestas de adjudicación sin segunda licitación adaptados a las circunstancias de mercado.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre o inicio do lote 6 «Biombos, tabiques e mamparas» do acordo marco 01/2019, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio.
  08/07/2021

  O próximo día 20 de xullo entrará en vigor o Lote 6 «Biombos, tabiques e mamparas» do AM 01/2019, para a subministración de mobiliario.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor o 13 de xullo dos lotes 1, 2, 3 e 12 do AM 02/2020 para a contratación das subministracións de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo
  01/07/2021

  Desestimados polo TACRC os recursos especiais en materia contractual interpostos contra a adxudicación dos lotes 1, 2, 3 e 12 do AM 02/2020, estableceuse o 13 de xullo coma o inicio de vixencia destes lotes.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor dos lotes 1 e 2 do novo Acordo Marco 50/2020, para a contratación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional.
  29/06/2021

  Entraron en vigor os lotes 1 e 2 do novo Acordo Marco 50/2020, para a contratación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional. No apartado correspondente a este acordo marco poden consultarse as instrucións para a tramitación dos contratos baseados e un modelo de documento de licitación.

  Preme aquí para ver máis información