Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Próxima finalización do acordo marco AM 02/2016 de ordenadores persoais, portátiles e monitores (lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
  28/01/2021

  O próximo 2 de marzo de 2021 finaliza o AM 02/2016 de subministración de ordenadores persoais, portátiles e monitores para os lotes 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 e 9, polo que os organismos que teñan que tramitar contratos baseados destes lotes deberán remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización antes do día 26 de febreiro de 2021, incluído. O lote 1 continuará vixente ata o próximo 13 de maio de 2021. A licitación do novo acordo marco de ordenadores persoais, portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo (AM 02/2020) está suspendida con motivo da interposición de recursos especiais en materia de contratación, non podéndose determinar a data de entrada en vigor do mesmo, polo que é posible que o seu inicio non coincida coa data de finalización dos lotes 2 a 9 do acordo marco actual.

 • Cambio na URL de acceso á aplicación Conecta Centralización
  27/01/2021

  A partir do 28/01/2021, o acceso á aplicación terá lugar a través da ligazón: http://catalogocentralizado.hacienda.gob.es/pctw/Acceso/inicio.aspx

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche do exercicio 2020 relativo á tramitación de contratos baseados en acordos marco da Central de Contratación do Estado
  27/11/2020

  Para os efectos do peche do exercicio 2020, infórmase de que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados, cando os contratos sexan executados ou inicien a súa execución no presente exercicio, é dicir, os que non se xestionen mediante o procedemento de tramitación

  Preme aquí para ver máis información
 • Parada temporal da aplicación Conecta-Centralización o día 27 de xaneiro
  19/01/2021

  Por traballos de mantemento, a aplicación Conecta-Centralización non estará dispoñible desde o mércores, 27 de xaneiro de 2021 ás 15:00 ata o xoves, 28 de xaneiro de 2021 ás 8:00. Rogamos desculpen as molestias.

 • Prórroga dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Acordo Marco 08/2017, relativo á subministración de sistemas e elementos de seguridade
  21/01/2021

  O 19 de xaneiro de 2021, ditouse unha resolución pola que se acorda prorrogar os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Acordo Marco 08/2017, relativo á subministración de sistemas e elementos de seguridade, desde o 1 de marzo de 2021 ata o 28 de febreiro de 2022.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nuevo Contrato centralizado de Servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales
  05/11/2020

  El 1 de noviembre ha entrado en vigor el nuevo contrato centralizado de Servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel, con destino nacional e internacional, para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras
  30/10/2020

  Con data do 29 de outubro de 2020, acordouse a prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras, por un período de 1 ano, desde o 16 de marzo de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

 • Aviso importante sobre a finalización do Acordo Marco 50/2017, de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional
  26/10/2020

  Coa finalización do Acordo Marco 50/2017, para a prestación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional, o próximo 28 de febreiro de 2021, ditouse a resolución pola que se determina a data límite para iniciar expedientes de contratación baseados neste acordo marco.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso en relación cos contratos baseados de tramitación anticipada
  09/10/2020

  En caso de remitir unha proposta de adxudicación dun contrato baseado nun acordo marco cuxa execución debe iniciarse no exercicio 2021, deberá terse en conta o especificado no seguinte documento.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 20/2019, de subministración de papel
  06/10/2020

  Con data 5 de outubro de 2020, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 20/2019, de subministración de papel. As instrucións teñen 5 anexos que tamén están dispoñibles para a súa descarga.

  Preme aquí para ver máis información