Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Nota sobre a condición de órgano de contratación para as entidades adheridas a acordos marco no ámbito de aplicación da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (LCSP)
  28/07/2019

  Nos acordos marcos regulados pola LCSP, a DXRCC deixa de ter a consideración de órgano de contratación para os seus contratos baseados, de xeito que o órgano de contratación para a adxudicación dos contratos baseados nun acordo marco cuxo destinatario fose unha Administración, organismo ou entidade adherida ao sistema estatal de contratación centralizada será o previsto nas normas xerais aplicables a esas Administracións, organismos ou entidades, o que implica para elas importantes cambios no uso da aplicación Conecta-Centralización.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novos modelos de solicitude de adhesión ao Acordo Marco 5/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  28/07/2019

  No apartado «Como podo adherirme» xa se poden descargar os modelos de solicitude de adhesión ao Acordo Marco 5/2018, para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres. É o primeiro acordo marco do sistema estatal de contratación centralizada tramitado ao amparo da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

 • Prórroga do Acordo Marco 21/2016 para a subministración de combustibles en estacións de servizo
  25/07/2019

  O 23 de xullo de 2019 acordouse a prórroga do Acordo Marco 21/2016 para a subministración de combustibles en estacións de servizo, en todos os seus lotes, por un prazo de 6 meses, desde o 1 de xuño de 2020 ata o 30 de novembro de 2020.

  Preme aquí para ver máis información
 • Contrato de paquetaría: publicación de pregos para próximo contrato
  07/07/2019

  O pasado 27 de xuño publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato Centralizado de Servizos Postais de Paquetaría e Valixa Nacional, cuxo inicio está previsto para o 1 de xaneiro de 2020, cunha duración inicial de 27 meses e 12 meses de prórroga. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de paquetaría e valixa nacional.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota informativa sobre a publicación das instrucións e o modelo de documento de licitación do Acordo Marco 10/2018
  01/07/2019

  Publicáronse as instrucións do novo Acordo Marco 10/2018 para a SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS E SOFTWARE DE COMUNICACIÓNS e unha ligazón a un modelo de documento de licitación. Este acordo marco admitirá o envío de invitacións a segundas licitacións utilizando o sistema de información da DXRCC.

 • Previsión de entrada en vigor do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  17/06/2019

  A tramitación do novo Acordo Marco 05/2018 está a piques de finalizar e estímase como data prevista de entrada en vigor do novo acordo a segunda quincena do mes de xuño.

 • Entrada en vigor do novo Acordo Marco 10/2018 o 2 de xullo de 2019 e fin de vixencia do Acordo Marco 10/2012 de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións
  11/06/2019

  O 1 de xullo de 2019 finalizará a vixencia do Acordo Marco 10/2012 de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións, e admitiranse peticións de contratos baseados a través de Conecta-Centralización ata o día 28 de xuño de 2019. O novo Acordo Marco 10/2018 entrará en vigor o 2 de xullo de 2019.

 • Reunión informativa para empresas adxudicatarias dos acordos marco 08/2017 e 10/2018
  04/06/2019

  Convócase ás empresas adxudicatarias dos acordos marco 08/2017, SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS E ELEMENTOS DE SEGURIDADE, e 10/2018, SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS E SOFTWARE DE COMUNICACIÓNS, á reunión informativa que terá lugar o próximo venres 21 de xuño de 9:30 a 11:30 en Paseo de la Castellana, 160-162.

  Preme aquí para ver máis información
 • Reunión informativa dirixida a organismos peticionarios dos acordos marco 08/2017 e 10/2018
  04/06/2019

  Convócase aos organismos peticionarios dos acordos marco 08/2017, SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS E ELEMENTOS DE SEGURIDADE, e 10/2018, SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS E SOFTWARE DE COMUNICACIÓNS, á reunión informativa que terá lugar o próximo martes 18 de xuño de 9:30 a 11:30 en Paseo de la Castellana, 160-162.

  Preme aquí para ver máis información
 • Previsión de entrada en vigor do novo Acordo Marco 10/2018 para subministracións de sistemas, equipos e software de comunicacións
  20/05/2019

  A tramitación do novo Acordo Marco 10/2018 (que substituirá ao Acordo Marco 10/2012 vixente) está a punto de finalizar e estímase como data prevista de entrada en vigor do novo acordo a segunda quincena do mes de xuño. A adxudicación dos contratos baseados neste novo acordo marco deberase levar a cabo mediante unha segunda licitación en todos os casos.