Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Inicio del Lote 8 “Mobiliario clínico y geriátrico” del Acuerdo Marco 01/2019, para el suministro de mobiliario
  18/01/2022

  El próximo día 20 de enero de 2022 entrará en vigor el Lote 8 “Mobiliario clínico y geriátrico” del AM 01/02019, para el suministro de mobiliario.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura
  18/01/2022

  El 14 de enero de 2022 se ha dictado resolución por la que se acuerda prorrogar los lotes 1, 2, 3 y 4 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura, desde el desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 1 de julio de 2022.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización del acuerdo marco 08/2017 para el suministro de sistemas y elementos de seguridad
  13/01/2022

  El próximo 28 de febrero de 2022 finaliza el plazo de vigencia del AM 08/2017. El plazo en el que pueden adjudicarse los contratos basados en el acuerdo marco es el de vigencia del mismo, por lo que se establece el día 23 de febrero de 2022 como fecha límite para remitir las propuestas de adjudicación a través de Conecta-Centralización. Se están completando los trámites para efectuar la licitación del nuevo acuerdo marco para el suministro de sistemas y elementos de seguridad, no pudiéndose determinar actualmente la fecha de entrada en vigor del mismo.

 • Próxima entrada en vigor del nuevo acuerdo marco para el suministro de vehículos comerciales ligeros (AM 18/2021)
  13/01/2022

  El acuerdo marco 18/2021 para el suministro de vehículos comerciales ligeros, que sustituye al acuerdo marco 18/2016 finalizado el 31 de diciembre de 2021, se encuentra en un proceso de adjudicación avanzado, estando prevista su entrada en vigor en las próximas semanas.

 • Novo importe SARA 2022 (Importe suxeito a regulación harmonizada)
  04/01/2022

  Con motivo da entrada en vigor do REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1952 DA COMISIÓN do 10 de novembro de 2021 que modifica a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo, con relación aos límites de aplicación nos procedementos de adxudicación de contratos públicos de obras, subministracións e servizos e os concursos de proxectos, a partir do 1 de xaneiro de 2022 deberá entenderse que a cifra de 139 000 euros dos artigos 21.1.a) e 22.1.a) da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (LCSP) e os equivalentes do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) substitúese pola de 140 000 euros. Esta modificación ten incidencia en tódolos acordos marco nos que os procedementos de licitación e adxudicación de contratos baseados dependen do importe SARA. Nos acordos marco do Sistema Estatal de Contratación Centralizada que se rexen pola LCSP, substitúese a cifra de 214 000 euros dos artigos 21.1.b) e 22.1.b) polo novo límite de 215 000 euros como o límite que aplicarán as entidades adheridas como órgano de contratación dos contratos baseados e específicos.

 • AVISO IMPORTANTE SOBRE INICIO DO LOTE 1 “DESPACHOS DE DIRECCIÓN E MESAS DE ESTRADO”, LOTE 2 “MOBLE DE OFICINA XERAL” E LOTE 5 “ANDEIS” DO ACORDO MARCO 01/2019, PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MOBILIARIO DE DESPACHO E COMPLEMENTARIO, DE ARQUIVO, DE BIBLIOTECAS, PANEIS, CLÍNICO E XERIÁTRICO E DE LABORATORIO.
  17/12/2021

  O vindeiro día 20 de decembro de 2021 entrará en vigor o Lote 1 “Despachos de dirección e mesas de estrado”, Lote 2 “Mobles de oficina xeral” e Lote 5 “Andeis” do AM 01/02019, para a subministración de mobiliario. DURACIÓN: A duración dos Lotes 1, 2 e 5 deste acordo marco é de 24 meses, desde o 20/12/2021 ata o 19/12/2023. O inicio do resto dos lotes comunicarase tamén a través do portal. Para calquera dúbida ou aclaración, pódese contactar a través da conta de correo electrónico mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre inicio do lote 3 “Cadeirado” do acordo marco 01/2019, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, paneis, clínico e xeriátrico e de laboratorio.
  28/12/2021

  O vindeiro día 1 de xaneiro de 2022 entrará en vigor o Lote 3 “Cadeirado” do AM 01/02019, para a subministración de mobiliario. DURACIÓN: A duración do Lote 3 deste acordo marco é de 24 meses, desde o 01/01/2022 ata o 31/12/2023. O inicio do resto dos lotes comunicarase tamén a través do portal. Para calquera dúbida ou aclaración, pódese contactar a través da conta de correo electrónico mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • AVISO IMPORTANTE AM PARA A SUBMINISTRACIÓN DE PAPEL DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, COPIADORAS E MULTICOPIADORAS (AM 20/2021)
  14/12/2021

  O día 5 de decembro de 2021 publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo AM para a subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras (AM 20/2021). Expediente 2021/33. O prazo de presentación de ofertas finaliza o 28 de decembro de 2021 ás 14:00 horas.

  Preme aquí para ver máis información
 • Posta a disposición da aplicación Autorizex en liña
  30/11/2021

  Púxose a disposición a aplicación Autorizex de presentación de solicitudes de autorizacións de excepción para organismos do ámbito subxectivo obrigatorio na ligazón https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/.

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche do exercicio 2021 da tramitación de contratos baseados en acordos marco da central de contratación do Estado
  19/11/2021

  Para os efectos do peche do exercicio 2021, infórmase de que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados, cando estes contratos se executen ou comecen a súa execución neste exercicio, deberán axustarse aos seguintes prazos indicados no seguinte documento.

  Preme aquí para ver máis información