Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Entrega do premio CPSTIC á DGRCC
  01/12/2023

  O pasado 28 de novembro, no marco das XVII XORNADAS CCN-CERT STIC (https://jornadas.ccn-cert.cni.es/es), a DGRCC recibiu o premio do Catálogo de Produtos e Servizos de Seguridade TIC (CPSTIC) na categoría “Administración Pública”, pola visión de incorporar os requisitos de seguridade dos produtos aos sistemas de adquisición dinámicos e referenciar as certificacións CPSTIC e de seguridade funcional dos produtos como medio para acreditar o seu cumprimento, contribuíndo a que se dispoñan de sistemas públicos máis seguros.

 • Prórroga dos Lotes 1, 2 e 3 do Acordo Marco 01/2019, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio
  29/11/2023

  O 24 de novembro de 2023 ditouse resolución pola que se acorda prorrogar os lotes 1, 2 e 3 do Acordo Marco 01/2019, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio, desde o desde o 21 de decembro de 2023 ao 31 de decembro de 2024 para os Lotes 1 e 2, e desde o 1 de xaneiro de 2024 ao 31 de decembro de 2025 para o lote 3. Para calquera dúbida ou aclaración, pode contactar a través de seguinte dirección de correo electrónico mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Novo Contrato centralizado de Servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais
  29/11/2023

  O próximo 1 de decembro entrará en vigor o novo contrato centralizado de Servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais en papel, con destino nacional e internacional, para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e demais Entidades públicas estatais. (Expte. 2023/76)

  Preme aquí para ver máis información
 • CC Axencia de viaxes - Nota aclaratoria sobre a correcta aplicación de prezos
  22/11/2023

  Para efectos de clarificar os supostos que determinan a aplicación dalgúns dos beneficios do contrato e evitar posibles diverxencias, publícanse as seguintes aclaracións:

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche exercicio 2023 da tramitación de contratos baseados en acordos marco e de contratos específicos adxudicados no marco dun sistema dinámico de adquisición da central de contratación do Estado.
  16/11/2023

  A efectos de peche do exercicio 2023, infórmase que os documentos de licitación ou invitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados e contratos específicos, cando devanditos contratos execútense ou inicien a súa execución no presente exercicio, deberán axustarse aos prazos indicados no seguinte documento

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do lote 1 do novo acordo marco de subministración de motocicletas e ATV/QUADS
  01/11/2023

  O novo acordo marco 19/2022 de subministración de motocicletas e ATV/QUADS entrará en vigor o 1 de novembro de 2023 para o lote 1. Para a xestión do acordo marco, así como dos contratos baseados no mesmo, utilizarase a aplicación informática AUNA. https://app.serviciosinternos.facenda.gob.es/Auna

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga de los Lotes 5, 7 y 8 del Acuerdo Marco 01/2019, para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio
  31/10/2023

  El 30 de octubre de 2023 se ha dictado resolución por la que se acuerda prorrogar los lotes 5, 7 y 8 del Acuerdo Marco 01/2019, para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio, desde el desde el 21 de diciembre de 2023 al 20 de diciembre de 2025 para el Lote 5, desde el 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2025 para el lote 7 y desde el 20 de enero de 2024 al 19 de enero de 2026 para el lote 8. Para cualquier duda o aclaración, puede contactar a través de siguiente dirección de correo electrónico mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Actualización Instrucións e modelos de documentos de licitación do Acordo Marco 08/2021
  09/10/2023

  Modificáronse as Instrucións e os modelos de documentos de licitación do Acordo Marco 08/2021 para incluír un modelo a disposición das empresas licitadoras que sirva para xustificar a non presentación de ofertas nas licitacións dos correspondentes contratos baseados. Así mesmo detállanse nas Instrucións as actuacións a realizar polos organismos destinatarios cando concorre o suposto de imposición de penalidad por falta de participación nas licitacións do Acordo Marco 08/2021

  Preme aquí para ver máis información
 • Actualización Instrucións e modelos de documentos de licitación do Acordo Marco 02/2020
  09/10/2023

  Modificáronse as Instrucións e os modelos de documentos de licitación do Acordo Marco 02/2020 para incluír un modelo a disposición das empresas licitadoras que sirva para xustificar a non presentación de ofertas nas licitacións dos correspondentes contratos baseados. Así mesmo, detállanse nas Instrucións as actuacións a realizar polos organismos destinatarios cando concorre o suposto de imposición de penalidad por falta de participación nas licitacións do Acordo Marco 02/2020.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota aclaratoria sobre os pedimentos de servizo de aloxamento no marco do contrato centralizado do servizo de axencia de viaxes
  21/09/2023

  Ante as dúbidas xurdidas respecto diso, publícase a seguinte nota aclaratoria relativa ás condicións xerais dos servizos de aloxamento obxecto do contrato centralizado:

  Preme aquí para ver máis información