Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Entrada en vigor dos lotes 2, 5 e 6 do Acordo Marco 05/2023 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres.
  14/06/2024

  O 17 de xuño de 2024 entrarán en vigor os lotes 2, 5 e 6 do novo Acordo Marco 05/2023 para a contratación da subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres (Expediente 2023/25). Para a xestión do convenio marco, así como dos contratos baseados nel, empregarase a aplicación informática AUNA.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Sistema Dinámico de Adquisición SDA 26/2021 de servizos dirixidos ao desenvolvemento da Administración electrónica
  11/06/2024

  Con data 06 de maio de 2024 acordouse a prórroga do Sistema Dinámico de Adquisición 26/2021, sendo a duración da prórroga desde o 20 de xuño de 2024 ata o 19 de xuño de 2025.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do lote 12 do Acordo Marco 02/2020 para a contratación dos suministros de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo.
  06/06/2024

  Con data do 05 de xuño de 2024 acordouse a terceira prórroga do lote 12 do Acordo Marco 02/2020 ata o 30 de setembro de 2024, salvo que a data de entrada en vigor do novo acordo marco de ordenadores sexa anterior, nese caso a prórroga rematará o día anterior á entrada en vigor do novo acordo marco.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do Acordo Marco 21/2023, de subministración de combustibles en estacións de servizo
  28/05/2024

  1 de xuño de 2024 entra en vigor o novo Acordo Marco 21/2023, de subministración de combustibles en estacións de servizo (Expediente 2023/136). Para a xestión do acordo marco, así como dos contratos baseados nel, utilizarase a aplicación informática AUNA.

 • Nueva resolución por la que se determinan os subministracións e servizos susceptibles de ser proximamente declarados de contratación centralizada
  20/05/2024

  Con data do 17 de maio publicouse no Boletín Oficial do Estado a nova Resolución pola que se determinan os subministracións e servizos susceptibles de ser proximamente declarados de contratación centralizada, desenvolvendo así a Disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada, que establece un réxime de coordinación da vixencia de determinados contratos que resultan susceptibles de declararse de contratación centralizada. Esta Resolución deixa sen efecto á Resolución do 8 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se dá cumprimento á disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  Preme aquí para ver máis información
 • Contrato centralizado de servizos postais de carta certificada e ordinaria, envíos publicitarios e franqueo en destino
  16/05/2024

  O 15 de maio publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato centralizado de servizos postais de Carta certificada e ordinaria, envíos publicitarios e franqueo en destino, cuxo inicio está previsto para o 1 de decembro de 2024. A súa duración inicial é de 36 meses, con unha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo de dito contrato inclúe a todos os Ministerios e Organismos do sector público estatal, así como ás Entidades Xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de cartas certificadas e ordinarias, tanto nacionais como internacionais. Non se inclúen cartas urxentes nacionais e internacionais, tanto ordinarias como certificadas. Tamén se inclúen os servizos de envíos publicitarios e publicacións periódicas, tanto nacionais como internacionais, franqueo en destino e devolución informada de cartas ordinarias. Toda a información relativa á citada licitación pode consultarse na seguinte ligazón:

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do lote 1 do Acordo Marco 05/2023 de subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  08/05/2024

  O 6 de maio de 2024 entrou en vigor o lote 1 do novo Acordo Marco 05/2023 para a contratación da subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres (Expte. 2023/25). Para a xestión do acordo marco, así como dos contratos baseados no mesmo, utilizarase a aplicación informática AUNA.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre inicio do acordo marco 20/2023 para a subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras
  25/03/2024

  O día 1 de abril de 2024 entra en vigor o AM 20/2023 para a subministración de papel. Para calquera dúbida ou aclaración, pode contactar a través da conta de correo electrónico papel.centralizado@hacienda.gob.es Toda a información relativa a este acordo marco atópase dispoñible a través da seguinte ligazón:

  Preme aquí para ver máis información
 • RECORDATORIO PRÓXIMA FINALIZACIÓN DO ACORDO MARCO 20/2021 DE SUBMINISTRACIÓN DE PAPEL.
  20/03/2024

  Lémbrase que o 31 de marzo de 2024 finaliza a vixencia do AM 20/2021, sendo a data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de AUNA o próximo 22 de marzo de 2024.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota informativa sobre a retirada de Windows 10 do catálogo
  13/03/2024

  Con data 31 de marzo de 2024 a empresa Microsoft finaliza a comercialización da versión do sistema operativo “Microsoft Windows 11 con downgrade a Windows 10”, sendo dita empresa a titular dos dereitos de propiedade intelectual dos programas Windows 10 e Windows 11. Co fin de completar o proceso de substitución, as empresas adxudicatarias do acordo marco 02/2020 nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que inclúen na data actual a posibilidade de fornecer os seus equipos con “Windows 11 PROL (modalidade OEM) con downgrade a Windows 10” instalado poderán solicitar a súa baixa, a condición de que incorporasen xa no catálogo o novo produto “Windows 11 PROL modalidade OEM”.

  Preme aquí para ver máis información