Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Nuevas instrucciones para la tramitación de los contratos basados en el Acuerdo Marco 05/2018, de suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres
  09/04/2021

  Con fecha 07 de abril de 2021, se han aprobado nuevas instrucciones para la tramitación de los contratos basados en el Acuerdo Marco 05/2018, de suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres. También está disponible un modelo del documento de licitación. Las novedades de las instrucciones y el nuevo modelo pueden consultarse en la nota adjunta.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 13/2018, de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura
  18/03/2021

  O 18 de marzo de 2021, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 13/2018, de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura. Tamén está dispoñible un modelo do documento de licitación. As novidades das instrucións e o novo modelo poden consultarse na nota adxunta.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do Acordo Marco 21/2020, para a subministración de combustibles en estacións de servizo
  30/11/2020

  O 1 de decembro de 2020 entra en vigor o novo acordo de subministración de combustibles en estacións de servizo (AM 21/2020).

  Preme aquí para ver máis información
 • Levantamento da suspensión do procedemento de contratación do novo acordo marco de ordenadores persoais, portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo (AM 02/2020) con motivo da desestimación dos recursos especiais en materia de contratación interpostos contra os pregos reguladores da licitación
  15/02/2021

  O pasado 5 de febreiro, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais acordou a desestimación dos recursos interpostos contra os pregos reguladores da licitación convocada pola DXRCC para contratar o “Acordo marco para a contratación das subministracións de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo” e levantar a suspensión do procedemento de conformidade co establecido no artigo 57.3 da LCSP. Recórdase en todo caso que o próximo 2 de marzo de 2021 finaliza o AM 02/2016 de subministración de ordenadores persoais, portátiles e monitores para os lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, polo que os organismos que teñan que tramitar contratos baseados destes lotes deberán remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización antes do día 26 de febreiro de 2021, incluído. O lote 1 continuará vixente ata o próximo 13 de maio de 2021.

 • Prórroga extraordinaria do acordo marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica
  19/01/2021

  O 18 de xaneiro de 2021, ditouse unha resolución pola que se acorda prorrogar o Acordo Marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica, por un período de 1 ano, desde o 2 de febreiro de 2021 ata o 1 de febreiro de 2022, agás que o sistema dinámico de adquisición, que debe dar continuación ao actual acordo marco, entre en vigor con anterioridade. Nese caso, a data de finalización da prórroga será inmediatamente anterior á entrada en vigor do mesmo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización do acordo marco 07/2016 para a adopción de tipo das subministracións de material de oficina non inventariable (AM 07/ 2016)
  01/02/2021

  O próximo 30 de abril de 2021 finaliza o prazo de vixencia do AM 07/2016. O prazo en que poden adxudicarse os contratos baseados no acordo marco é o de vixencia do mesmo, polo que se establece o día 23 de abril de 2021 como data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización. Dado que o prazo máximo de execución dos contratos baseados non poderá exceder o límite temporal fixado para a duración do acordo marco en máis de seis meses, os prazos de entrega do material contemplado nos mesmos non poden superar a data límite do día 30 de outubro de 2021. O novo acordo marco para a subministración de material de oficina non inventariable atópase en preparación, de xeito que non se pode determinar actualmente a súa data de entrada en vigor.

 • Próxima finalización do acordo marco AM 02/2016 de ordenadores persoais, portátiles e monitores (lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
  28/01/2021

  O próximo 2 de marzo de 2021 finaliza o AM 02/2016 de subministración de ordenadores persoais, portátiles e monitores para os lotes 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 e 9, polo que os organismos que teñan que tramitar contratos baseados destes lotes deberán remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización antes do día 26 de febreiro de 2021, incluído. O lote 1 continuará vixente ata o próximo 13 de maio de 2021. A licitación do novo acordo marco de ordenadores persoais, portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo (AM 02/2020) está suspendida con motivo da interposición de recursos especiais en materia de contratación, non podéndose determinar a data de entrada en vigor do mesmo, polo que é posible que o seu inicio non coincida coa data de finalización dos lotes 2 a 9 do acordo marco actual.

 • Cambio na URL de acceso á aplicación Conecta Centralización
  27/01/2021

  A partir do 28/01/2021, o acceso á aplicación terá lugar a través da ligazón: http://catalogocentralizado.hacienda.gob.es/pctw/Acceso/inicio.aspx

  Preme aquí para ver máis información
 • Peche do exercicio 2020 relativo á tramitación de contratos baseados en acordos marco da Central de Contratación do Estado
  27/11/2020

  Para os efectos do peche do exercicio 2020, infórmase de que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados, cando os contratos sexan executados ou inicien a súa execución no presente exercicio, é dicir, os que non se xestionen mediante o procedemento de tramitación

  Preme aquí para ver máis información
 • Parada temporal da aplicación Conecta-Centralización o día 27 de xaneiro
  19/01/2021

  Por traballos de mantemento, a aplicación Conecta-Centralización non estará dispoñible desde o mércores, 27 de xaneiro de 2021 ás 15:00 ata o xoves, 28 de xaneiro de 2021 ás 8:00. Rogamos desculpen as molestias.