Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Novo sistema de sinatura en CONECTA-CENTRALIZACIÓN a través de Autofirm@
  23/06/2020

  A partir do 30 de xuño, as sinaturas na aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN realizaranse a través do módulo Autofirm@. Todos os usuarios de CONECTA-CENTRALIZACIÓN deben descargar e instalar o módulo Autofirm@ desde a páxina do Portal de Administración Electrónica: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 • Actualización da data de peche temporal da opción de actualización de catálogo para empresas en CONECTA-CENTRALIZACIÓN
  12/06/2020

  Por mantemento da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN, infórmase as empresas adxudicatarias dos acordos marco de que non se poderán iniciar procesos de actualización de catálogo ata o 30 de xuño.

 • Segunda prórroga do Acordo Marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais
  09/06/2020

  O 27 de maio de 2020 acordouse a segunda prórroga do Acordo Marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais, por un prazo de 12 meses, desde o 15 de outubro de 2020 ata o 14 de outubro de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Segunda prórroga do Acordo Marco 07/2016 para a subministración de material de oficina non inventariable
  05/06/2020

  O 3 de xuño de 2020 acordouse a segunda prórroga do Acordo Marco 07/2016 para a subministración de material de oficina non inventariable, en todos os lotes, desde o 1 de outubro de 2020 ata o 30 de abril de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco 26/2015 de servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica
  01/06/2020

  O 28 de maio de 2020 acordouse a prórroga do Acordo Marco 26/2015 de servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica coas empresas adxudicatarias que prestaron a súa conformidade á mesma. O acordo marco prorrógase por un período de 6 meses, desde o 1 de agosto de 2020 ao 1 de febreiro de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga ordinaria do Acordo Marco 02/2016 para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores
  01/06/2020

  O 7 de maio de 2020 acordouse prorrogar o Acordo Marco 02/2016 para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores, por un período de 6 meses, desde o 3 de setembro de 2020 ao 2 de marzo de 2021, para os lotes 2 a 9, e desde o 14 de novembro de 2020 ao 13 de maio de 2021, para o lote 1.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso sobre teléfonos e correos de contacto para preguntas e incidencias sobre contratación centralizada ou a aplicación Conecta-Centralización
  01/04/2020

  Lémbrase que para calquera consulta, dúbida ou incidencia na contratación centralizada ou na aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN, pódese contactar con nós a través dos correos portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es e conecta-centralizacion@hacienda.gob.es e no teléfono 91 59 55 706 (L-X de 9:00 a 18:00 e venres de 8:00 a 15:00).

 • Licitación de contratos baseados durante o estado de alarma
  12/05/2020

  Con independencia de que a tramitación dos contratos baseados en acordos marco e as súas propostas de adxudicación deban realizarse sempre a través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN, a fin de reducir os desprazamentos durante o estado de alarma e de facilitar a presentación de ofertas ás empresas adxudicatarias dos acordos marco invitadas a unha licitación, recoméndase aos organismos usuarios dos acordos marco da Central de Contratación do Estado que realicen a fase de licitación (invitación ás empresas e presentación de ofertas) tamén de forma electrónica, a través da Plataforma de Licitación do Sector Público ou da plataforma de licitación electrónica que o organismo teña dispoñible, en lugar de utilizar o mecanismo de invitación e presentación de ofertas da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN que estabelece a presentación de ofertas en papel e que só se permite nos pregos dalgúns acordos marco regulados polo TRLCSP. Por outra parte, conforme ao estabelecido na disposición adicional oitava do Real Decreto-Lei 17/2020, acórdase o levantamento da suspensión dos termos e a interrupción dos prazos dos procedementos de contratación previstos na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, sempre e cando a súa tramitación se realice por medios electrónicos.

 • Modificacións introducidas polo Real Decreto-Lei 17/2020, de 5 de maio, na tramitación de contratos baseados en acordos marco do sistema estatal de contratación centralizada durante o estado de alarma
  14/05/2020

  O Real Decreto-Lei 17/2020, de 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019, que entrou en vigor o 7 de maio, contén na súa Disposición adicional oitava a nova regulación que permite ás entidades do sector público continuar os procedementos suspendidos e iniciar novos procedementos de contratación durante a vixencia do estado de alarma, cando se tramiten electronicamente.

  Preme aquí para ver máis información
 • Primeira nota informativa do 23 de marzo de 2020 sobre a tramitación e execución dos contratos baseada na declaración do estado de alarma
  13/05/2020

  Tramitación e execución de contratos baseados en acordos marco do sistema estatal de contratación centralizada conforme ao Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  Preme aquí para ver máis información