Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de motocicletas e ATV/QUADS

AM 19/2018
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 01/18
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de motocicletas e ATV/QUADS, incluídos os seus accesorios e os kits que se consideren necesarios (transformacións que requiren os principais organismos peticionarios para o seu uso).

Este é un acordo marco con todos os termos definidos no que se poderá levar a cabo unha nova licitación, solicitando oferta ás empresas adxudicatarias do mesmo, cando o volume do pedido ou as condicións do mercado así o aconsellen.

As peticións deste acordo marco seguirán esta estrutura:

  • Compra directa: adquírense entre 1 e 10 unidades dun mesmo sublote ou só hai un adxudicatario no sublote do vehículo ou kit de adaptación.

  • Nova licitación: adquírense 11 unidades ou máis e hai concorrencia de adxudicatarios no sublote, ou adquírese un kit non definido no Anexo III, PCAP, páxina 45.

O documento de licitación deberá autorizarse sempre con carácter previo pola DGRCC.

Antes de facer unha petición a través de Conecta, recoméndase a lectura da guía de tramitación de contratos baseados accesíbel a través desta mesma páxina.

Adhesión de organismos

Todos os organismos presentes no Anexo IV, páxina 46, do PCAP poderán solicitar a adhesión a este acordo marco seguindo as instrucións accesíbeis a través desta mesma páxina.

Listado de artigos e prezos

Consulta as motocicletas e ATV/QUADS adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración deste acordo marco é de 2 anos, desde o día 01/12/2018 ao día 30/11/2020, con posibilidade de prórroga por dous anos máis.