Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Acordo Marco para a adopción de tipo de vehículos industriais comerciais

AM 18/2016
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 82/16
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de vehículos industriais de tipo comercial con masa máxima tecnicamente admisíbel inferior a 3500 kg, así como os seus complementos, transformacións e kits de adaptación definidos polos organismos.

Este é un acordo marco con todos os termos definidos e calquera dos produtos adxudicados poderá adquirirse en función das necesidades dos organismos peticionarios.

As peticións deste acordo marco seguirán esta estrutura:

  • Compra directa: compra de calquera número de unidades de vehículo principal con equipamento adicional que non supere o 25 % do prezo do vehículo (excluído o equipamento adicional marcado como E25), kits definidos no Anexo III (páxina 45) PCAP ou transformacións definidas no Anexo IV (páxina 46) PCAP.

  • Nova licitación: adquírese un novo kit non definido no Anexo III (páxina 45) PCAP ou unha transformación non definida no Anexo IV (páxina 46).

O documento de licitación deberá autorizarse sempre con carácter previo pola DGRCC.

Antes de facer unha petición a través de Conecta, recoméndase a lectura da guía de tramitación de contratos baseados accesíbel a través desta mesma páxina.

Adhesión de organismos

O prazo de adhesión para os organismos finalizou o 29/06/2016; non é posíbel a adhesión posterior ao mesmo.

Prazo para a remisión de kits para o seguinte acordo marco de vehículos industriais lixeiros

Está elaborándose o seguinte acordo marco 18, que substituirá o acordo marco en vigor de vehículos industriais lixeiros.

A partir do 1 de setembro de 2019 ata o 17 de xaneiro de 2020, todos aqueles organismos interesados en definir un kit de adaptación para vehículos industriais lixeiros deberán contactar a través do correo amautomocion@hacienda.gob.es.

Listado de artigos e prezos

Consulta os vehículos industriais adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración inicial deste acordo marco é de 2 anos, a partir do 1 de xaneiro de 2018. Pode ser obxecto de prórroga por un máximo de 2 anos adicionais.