Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres

AM 05/2018
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 27/18
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres, de conformidade co artigo 229.7 b) da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

En concreto, os bens obxecto de adquisición a través do presente acordo marco son os seguintes:

 • Subministración en réxime de adquisición de impresoras, os seus elementos complementarios, así como o material funxible que se contrate conxuntamente con ela.

 • Subministración en réxime de adquisición de equipos multifuncionais de oficina, os seus elementos complementarios e o material funxible.

 • Subministración en réxime de adquisición e tamén en réxime de arrendamento con opción de compra de equipos multifuncionais de produción, os seus elementos complementarios e o material funxible.

 • Subministración en réxime de adquisición de escáneres.

O acordo marco celébrase con varios empresarios e non fixa todos os termos dos contratos baseados, de xeito que a adxudicación dos contratos baseados se efectuará convocando as partes a unha nova licitación na que se tomarán como base os termos de acordo marco, formulándoos de xeito máis preciso, de conformidade co procedemento previsto nos apartados 5 e 6 do artigo 221 da LCSP.

Listado de artigos e prezos

Consulta as impresoras, equipos multifuncionais e escáneres adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

O período de duración do acordo marco será de dous anos, con posibilidade de prórroga. A duración total do acordo marco, incluídas as prórrogas, non poderá exceder os catro anos.

O 1 de agosto de 2019 entran en vigor os seguintes lotes:

 • LOTE 03.- EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE OFICINA B/N DEPARTAMENTAIS

 • LOTE 07.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE OFICINA COR

 • LOTE 08.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 100.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 11.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 750.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 12.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 1.000.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 16.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN COR PARA 600.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 17.- EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN COR PARA 900.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 18.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 100.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 19.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 200.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 20.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 400.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 21.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 750.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 22.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN B/N PARA 1.000.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 25.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN COR PARA 300.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 26.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN COR PARA 600.000 PÁXINAS/ANO

 • LOTE 27.- ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS DE PRODUCIÓN COR PARA 900.000 PÁXINAS/ANO

O 18 de decembro de 2019 entra en vigor o seguinte lote:

 • LOTE 28.00.00.- ESCÁNERES