Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sistemes de tramitació electrònica per a empreses

A través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es poden dur a terme de manera electrònica i segura les diverses gestions relacionades amb la contractació de productes i serveis disponibles en els acords marc en vigor.

També, i sobre la base del compromís de transparència que ha adquirit aquesta Direcció general, és possible consultar el catàleg obert de tots els productes i serveis disponibles en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN permet fer les gestions següents:

Per a ciutadans/ciutadanes:

  • Consultar el catàleg obert de productes i serveis de contractació centralitzada.

Per als organismes públics usuaris del sistema:

  • Comprar productes o serveis.

  • Consultar el catàleg de productes i serveis de contractació centralitzada.

  • Comparar els productes existents.

  • Enviar electrònicament les sollicituds de productes i serveis.

  • Fer el seguiment de l'estat de les sollicituds realitzades.

  • Rebre notificacions relatives a les sollicituds de productes i serveis.

Per a les empreses adjudicatàries:

  • Enviar electrònicament les propostes d'actualització dels productes o serveis adjudicats.

CONNECTA va ser aprovat per Resolució de la Direcció general de Patrimoni de l'Estat, de 16 de maig de 2005. A causa de la seva antiguitat, així com als continus canvis funcionals des de la seva posada en producció, necessaris per a la seva adequació a l'evolució del model de contractació centralitzada, els canvis normatius en matèria de contractació, seguretat, protecció de dades o accessibilitat, CONNECTA presenta un alt nivell d'obsolescència tecnològica i escassa mantenibilidad.

Des de la configuració inicial de CONNECTA el nombre de serveis i subministraments declarats de contractació centralitzada, els contractes adjudicats anualment i el nombre d'usuaris, han experimentat un elevat increment. Al seu torn, la tecnologia sobre la qual va ser desenvolupada aquesta eina ha quedat obsoleta, fent necessària la seva gradual migració cap a una nova eina, AUNA, que permetrà noves funcionalitats i en el desenvolupament de les quals s'ha treballat durant els últims anys.

La substitució de CONNECTA per AUNA, es realitzarà de forma progressiva a partir de 2023. Aquesta estratègia implica que tots dos sistemes estaran en funcionament de forma simultània durant un període de temps.

Manuals per a empreses