Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Entrada en vigor dels lots 2, 5 i 6 de l'Acord marc 05/2023 de subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escàners
  14/06/2024

  El 17 de juny de 2024 entraran en vigor els lots 2, 5 i 6 del nou Acord marc 05/2023 per a la contractació del subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escàners (Exp. 2023/25). Per a la gestió de l'acord marc, així com dels contractes basats en este, s'utilitzarà l'aplicació informàtica *AUNA.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga del Sistema Dinàmic d'Adquisició SDA 26/2021 de servicis dirigits al desenvolupament de l'Administració electrònica
  11/06/2024

  Amb data 06 de maig de 2024 s'ha acordat la pròrroga del Sistema Dinàmic d'Adquisició 26/2021, sent la durada de la pròrroga des del 20 de juny de 2024 fins al 19 de juny de 2025.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga del lot 12 de l'Acord Marc 02/2020 per a la contractació dels subministraments d'ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball.
  06/06/2024

  Amb data del 5 de juny de 2024 s'ha acordat la tercera pròrroga del lot 12 de l'Acord Marc 02/2020 fins al 30 de setembre de 2024, tret que la data d'entrada en vigor del nou acord marc d'ordinadors sigui anterior, en aquest cas la pròrroga finalitzarà el dia anterior a l'entrada en vigor del nou acord marc.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor de l'Acord Marc 21/2023, de subministrament de combustibles en estacions de servei
  28/05/2024

  L'1 de juny de 2024 entra en vigor el nou Acord Marc 21/2023, de subministrament de combustibles en estacions de servei (Expte. 2023/136). Per a la gestió de l'acord marc, així com dels contractes basats en el mateix, s'utilitzarà l'aplicació informàtica AUNA.

 • Nova resolució per la qual es determinen els subministraments i serveis susceptibles de ser properament declarats de contractació centralitzada
  20/05/2024

  Amb data 17 de maig s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat la nova Resolució per la qual es determinen els subministraments i serveis susceptibles de ser properament declarats de contractació centralitzada, desenvolupant així la Disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada, que estableix un règim de coordinació de la vigència de determinats contractes que resulten susceptibles de declarar-se de contractació centralitzada. Aquesta Resolució deixa sense efecte la Resolució de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contracte centralitzat de serveis postals de carta certificada i ordinària, enviaments publicitaris i franqueig a la destinació
  16/05/2024

  El 15 de maig s'ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte centralitzat de serveis postals de carta certificada i ordinària, enviaments publicitaris i franqueig en destinació, l'inici del qual està previst per a l'1 de desembre de 2024. La seva durada inicial és de 36 mesos, amb una pròrroga possible de fins a 12 mesos. L'àmbit subjectiu d'aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L'objecte del contracte és el servei de cartes certificades i ordinàries, tant nacionals com internacionals. No s'inclouen cartes urgents nacionals i internacionals, tant ordinàries com certificades. També s'inclouen els serveis d'enviaments publicitaris i publicacions periòdiques, tant nacionals com internacionals, franqueig en destinació i devolució informada de cartes ordinàries. Tota la informació relativa a l'esmentada licitació es pot consultar en el següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del lot 1 de l'Acord marc 05/2023 de subministrament d'impressores, equips multifuncionales i escáneres
  08/05/2024

  El 6 de maig de 2024 va entrar en vigor el lot 1 del nou Acord marc 05/2023 per a la contractació del subministrament d'impressores, equips multifuncionales i escáneres (Expte. 2023/25). Per a la gestió de l'acord marc, així com dels contractes basats en el mateix, s'utilitzarà l'aplicació informàtica AUNA.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre inici de l'acord marc 20/2023 per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras
  25/03/2024

  El dia 1 d'abril de 2024 entra en vigor l'AM 20/2023 per al subministrament de paper. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.gob.es Tota la informació relativa a este acord marc es troba disponible a través del següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • RECORDATORI PROPERA FINALITZACIÓ DE L'ACORD MARC 20/2021 DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER.
  20/03/2024

  Es recorda que el 31 de març de 2024 finalitza la vigència de l'AM 20/2021, sent la data límit per remetre les propostes d'adjudicació a través d'AUNA el proper 22 de març de 2024.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa sobre la retirada de Windows 10 del catàleg
  13/03/2024

  Amb data 31 de març de 2024 l'empresa Microsoft finalitza la comercialització de la versió del sistema operatiu “Microsoft Windows 11 amb downgrade a Windows 10”, sent aquesta empresa la titular dels drets de propietat intel·lectual dels programes Windows 10 i Windows 11. A fi de completar el procés de substitució, les empreses adjudicatàries de l'acord marc 02/2020 en els lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 que inclouen en la data actual la possibilitat de subministrar els seus equips amb “Windows 11 PRO (modalitat OEM) amb downgrade a Windows 10” instal·lat podran sol·licitar la seva baixa, sempre que hagin incorporat ja al catàleg el nou producte “Windows 11 PRO modalitat OEM”.

  Fes clic aquí per veure més informació