Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de combustibles en estacions de servici

AM 21/2020
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 84/19
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte de l'acord marc és el subministrament de combustibles en estacions de servici destinat a vehicles, maquinària agrícola, grups electrògens, altres motors, etc.
Els combustibles a subministrar són:

 • Gasolina
 • Gasoil A
 • Gasoil B
 •  Bietanol
 •  Biodiésel
 •  Gas liquat del petroli (GLP) o Autogás

Així mateix, es podran adquirir additius per a la reducció i depuració de les emissions de gasos de fuita contaminants produïdes en els motors que ho requerisquen, en dissolucions d'urea i aigua desmineralizada principalment (tipus AdBlue).

L'objecte de l'acord marc es dividix en els següents lots:

 

 •  Lot 1: Península
 •  Lot 2: Illes Canàries (excepte La Gomera i El Ferro)
 •   Lot 3: Illes de la Gomera i El Ferro
 •   Lot 4: Ciutat Autònoma de Ceuta
 •   Lot 5: Ciutat Autònoma de Melilla
 •   Lot 6 Illes Balears

Llistat d'articles i preus

Per les característiques d'este acord marc no hi ha un llistat d'articles, si bé, els descomptes oferits per les diferents empreses adjudicatàries poden ser consultats en l'apartat següent.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'este acord marc en el buscador del catàleg.

 

 

 

 

 

 

Lot 6 – Illes Balears

 

(1) Percentatge de descompte sobre PAI*: Preu Abans d'Impostos corresponent al preu mitjà nacional del combustible subministrat publicat en l'últim “Weekly Oil Bulletin” o Butlletí Petrolier de la Unió Europea https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin disponible l'últim dia del mes. No obstant açò, quan aquest preu mitjà nacional no es publique en el butlletí de referència, es prendrà el PAI de l'estació de servici en el moment del repostaje a l'efecte de l'aplicació del descompte.

 

Durada

La durada inicial d'este acord marc és de 2 anys, des de l'1 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos anys. Els lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'acord marc s'han prorrogat des de la data de finalització de la seua vigència fins al 30 de novembre de 2023.

// ]]>