Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Prórroga del Lote 1 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura
  23/02/2023

  El 22 de febrero de 2023 se ha dictado resolución por la que se acuerda prorrogar el lote 1 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura, desde el desde el 28 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023.

  Preme aquí para ver máis información
 • IMPORTANTE: Entrada en vigor para contratos do PRTR da Orde HFP/55/2023, relativa á análise ex ante de conflitos de interese.
  17/02/2023

  Entrada en vigor da orde HFP/55/2023, do 24 de xaneiro, relativa á análise sistemática do risco de conflito de interese nos procedementos que executan o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

  Preme aquí para ver máis información
 • Actualización dos documentos de licitación dos AM 14/2022 e 18/2021
  03/02/2023

  Actualizáronse os modelos de documentos de licitación do AM 14/2022 Subministración de vehículos turismos e AM 18/2021 Subministración de vehículos comerciais lixeiros para incluír o MODELO DE XUSTIFICACIÓN DA IMPOSIBILIDADE DE PRESENTAR OFERTA VÁLIDA a presentar polas empresas convidadas á licitación no caso de que non presenten oferta á mesma.

  Preme aquí para ver máis información
 • SDA 26/2021 Nota informativa relativa á aplicación da circular 1/2023 do IGAE aos contratos específicos no marco do sistema dinámico de adquisición de servizos dirixidos ao desenvolvemento da administración electrónica
  26/01/2023

  Infórmase os organismos de ámbito obrigatoria sobre a aplicación da Circular 1/2023, da Intervención Xeral da Administración do Estado, relativa á fiscalización das propostas de adxudicación dos contratos específicos do SDA 26/2021 de Servizos dirixidos ao desenvolvemento da Administración Electrónica. Ver ligazón

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre o procedemento de invitación aos contratistas admitidos nun sistema dinámico de adquisición para a adxudicación dos contratos específicos
  08/02/2023

  Na seguinte ligazón atoparán as instrucións para a contratación de servizos ou subministracións no marco dos sistemas dinámicos de adquisición de contratación centralizada

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota importante achega do procedemento de administración da información de organismos e usuarios de Conecta-centralización e Auna
  06/02/2023

  Na seguinte ligazón os usuarios administradores de organismos atoparán información fundamental que deberán ter en conta para a xestión efectiva dos seus organismos e usuarios en Conecta e Auna.

  Preme aquí para ver máis información
 • Plan anual de contratación centralizada 2023
  02/02/2023

  Acordo da Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación polo que se aproba o plan anual de contratación centralizada (programación 2023)

  Preme aquí para ver máis información
 • Reunión informativa para organismos sobre o novo Sistema Dinámico de Adquisición 25/2022 de subministración de software de sistema, de desenvolvemento e de aplicación.
  24/01/2023

  Infórmase da convocatoria das próximas reunións informativas para organismos sobre o novo sistema dinámico de adquisición (SDA 25/2022), de subministración de software de sistema, de desenvolvemento e de aplicación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización da vixencia do acordo marco 17/2016 para a subministración de vehículos industriais pesados
  19/01/2023

  O próximo 31 de xaneiro de 2023 finaliza a vixencia do acordo marco 17/2016 para a subministración de vehículos industriais pesados. Só poden adxudicarse contratos baseados no este acordo marco durante a vixencia do mesmo. Por tal motivo, establécese o día 27 de xaneiro de 2023 como data límite para remitir as propostas de adxudicación correctamente formuladas a través de CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

 • Aviso importante dos lotes 1 e 2 do acordo marco 13/2018 para a subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura
  19/01/2023

  O próximo 28 de febreiro de 2023 finaliza o prazo de vixencia dos lotes 1 e 2 do AM 13/2018. Está a tramitarse unha prórroga por un período de tres meses para o lote 1 (servidores), polo que, de concluírse esta, a data límite para enviar as invitacións aos adxudicatarios deste lote será o mércores 31 de maio de 2023. No entanto, só se poderán adxudicar os contratos cuxas propostas de adxudicación recíbanse antes do día 30 de xuño de 2023. Con relación ao lote 2 (sistemas de almacenamento) a data límite para enviar as invitacións aos adxudicatarios deste lote é o martes 28 de febreiro de 2023 e conforme ao previsto na cláusula V do PCAP poderanse adxudicar os contratos cuxas propostas de adxudicación recíbanse antes do día 31 de marzo de 2023. O sistema dinámico de adquisición (SDA 24/2022) de subministración de equipos de comunicacións, servidores e sistemas de almacenamento, cuxo anuncio preliminar se publicou na PLACSP, atópase xa en tramitación, sendo a data entrada en vigor aproximada o mes de xuño de 2023.