Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Prórroga do Acordo Marco 05/2018, para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres. Lotes do 1 ao 28
  13/05/2021

  O 11 de maio de 2021 ditouse resolución pola que se acorda prorrogar os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do Acordo Marco 05/2018, para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres: desde o 1 de agosto de 2021 ata o 1 de marzo de 2023 os lotes 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27; desde o 20 de setembro de 2021 ata o 1 de marzo de 2023 os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 23 e 24 e desde o 18 de decembro de 2021 ata o 1 de marzo de 2023, o lote 28.

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización de la vigencia del Acuerdo Marco 07/2016 para el Suministro de material de oficina no inventariable
  07/05/2021

  El Acuerdo Marco 07/2016 para el Suministro de material de oficina no inventariable finalizó su vigencia el pasado 30-04-21. Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Orden EHA 1049/2008, hasta la entrada en vigor de un nuevo acuerdo marco la adquisición de este material será realizada por el órgano competente conforme a las normas generales de competencia y procedimiento sin necesidad de solicitar autorización a esta Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

 • Prórroga dos lotes 1, 2 y 3 do acordo marco 10/2018, de adopción de tipo da subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións (expediente 21/2021)
  30/04/2021

  O 29 de abril de 2021, ditouse resolución pola que se acorda prorrogar os lotes 1, 2 e 3 do Acordo Marco 10/2018, relativos á adopción de tipo da subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións, desde o 2 de xullo de 2021 ata o 1 de xullo de 2022.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 10/2018, de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións (AM 10/2018)
  23/04/2021

  O 23 de abril de 2021, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 10/2018, de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións. Tamén está dispoñible un modelo do documento de licitación. As novidades das instrucións e o novo modelo poden consultarse na nota adxunta.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 05/2018, de subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  09/04/2021

  O 7 de abril de 2021, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 05/2018, de subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres. Tamén está dispoñible un modelo do documento de licitación. As novidades das instrucións e o novo modelo poden consultarse na nota adxunta.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 13/2018, de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura
  18/03/2021

  O 18 de marzo de 2021, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 13/2018, de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura. Tamén está dispoñible un modelo do documento de licitación. As novidades das instrucións e o novo modelo poden consultarse na nota adxunta.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do Acordo Marco 21/2020, para a subministración de combustibles en estacións de servizo
  30/11/2020

  O 1 de decembro de 2020 entra en vigor o novo acordo de subministración de combustibles en estacións de servizo (AM 21/2020).

  Preme aquí para ver máis información
 • Levantamento da suspensión do procedemento de contratación do novo acordo marco de ordenadores persoais, portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo (AM 02/2020) con motivo da desestimación dos recursos especiais en materia de contratación interpostos contra os pregos reguladores da licitación
  15/02/2021

  O pasado 5 de febreiro, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais acordou a desestimación dos recursos interpostos contra os pregos reguladores da licitación convocada pola DXRCC para contratar o “Acordo marco para a contratación das subministracións de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo” e levantar a suspensión do procedemento de conformidade co establecido no artigo 57.3 da LCSP. Recórdase en todo caso que o próximo 2 de marzo de 2021 finaliza o AM 02/2016 de subministración de ordenadores persoais, portátiles e monitores para os lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, polo que os organismos que teñan que tramitar contratos baseados destes lotes deberán remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización antes do día 26 de febreiro de 2021, incluído. O lote 1 continuará vixente ata o próximo 13 de maio de 2021.

 • Prórroga extraordinaria do acordo marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica
  19/01/2021

  O 18 de xaneiro de 2021, ditouse unha resolución pola que se acorda prorrogar o Acordo Marco 26/2015, relativo aos servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica, por un período de 1 ano, desde o 2 de febreiro de 2021 ata o 1 de febreiro de 2022, agás que o sistema dinámico de adquisición, que debe dar continuación ao actual acordo marco, entre en vigor con anterioridade. Nese caso, a data de finalización da prórroga será inmediatamente anterior á entrada en vigor do mesmo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización do acordo marco 07/2016 para a adopción de tipo das subministracións de material de oficina non inventariable (AM 07/ 2016)
  01/02/2021

  O próximo 30 de abril de 2021 finaliza o prazo de vixencia do AM 07/2016. O prazo en que poden adxudicarse os contratos baseados no acordo marco é o de vixencia do mesmo, polo que se establece o día 23 de abril de 2021 como data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización. Dado que o prazo máximo de execución dos contratos baseados non poderá exceder o límite temporal fixado para a duración do acordo marco en máis de seis meses, os prazos de entrega do material contemplado nos mesmos non poden superar a data límite do día 30 de outubro de 2021. O novo acordo marco para a subministración de material de oficina non inventariable atópase en preparación, de xeito que non se pode determinar actualmente a súa data de entrada en vigor.