Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Contratación centralizada de servizos postais (notificacións) e mobiliario
  26/11/2016

  Na súa reunión do 25 de novembro, o Consello de Ministros autorizou a celebración do Contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais e do Acordo Marco para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio (AM 01/2016). Esta autorización é preceptiva cando o valor estimado dos contratos e acordos marco supera os doce millóns de euros e vai seguida da aprobación dos expedientes e da correspondente licitación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalizado o prazo de adhesión aos novos acordos marco AM 1/2016, AM 02/2016 e AM 18/2016
  15/11/2016

  Non se admitirán máis solicitudes de poderes adxudicadores interesados na adhesión aos seguintes acordos marco: AM 1/2016 (mobiliario), AM 02/2016 (ordenadores) e AM 18/2016 (vehículos industriais comerciais).

 • Novos modelos de documentos do AM 14/2014, de subministración de vehículos turismos
  15/11/2016

  Actualización dos formularios de actualización da segunda licitación, modelo de oferta con prezos unitarios e modelo de oferta a tanto alzado.

  Preme aquí para ver máis información
 • AVISO EN RELACIÓN COS CONTRATOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA
  05/11/2016

  Consideracións a ter en conta no caso de remitir unha proposta de adxudicación dun contrato baseado nun acordo marco con cargo ao exercicio 2017.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso sobre o AM 12/2014 de equipos audiovisuais
  23/10/2016

  Dada a finalización do AM 12/2014 o pasado 14 de outubro e mentres estase a tramitar o novo AM 12/2016, as adquisicións de sistemas audiovisuais deberán tramitarse atendendo ás normas xerais de competencia e procedemento, sen necesidade de autorización de excepción conforme ao previsto no primeiro apartado do artigo 4 da Orde EHA/1049/2008 segundo a redacción dada pola Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicada a licitación do contrato centralizado de Servizos Postais de paquetaría ordinaria, paquetaría e documentación urxente e valixa nacional
  06/10/2016

  O pasado 5 de outubro publicouse no BOE e no DOUE o anuncio de licitación do contrato centralizado de SERVIZOS POSTAIS DE PAQUETARÍA ORDINARIA, PAQUETARÍA E DOCUMENTACIÓN URXENTE E VALIXA NACIONAL, que se divide en dous lotes, por un valor estimado global de 6.786.193,31 €.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco AM 10/2012 para a subministración de equipos e software de comunicacións
  20/09/2016

  O Acordo Marco AM 10/2012 para a contratación da subministración de equipos e software de comunicacións, actualmente vixente ata o 13 de outubro de 2016, foi prorrogado por un período adicional dun ano, ata o 13 de outubro de 2017.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización dos acordos marco 1/2014, de subministración de mobiliario de oficina, de laboratorio e xeriátrico, e 12/2014 de subministración de equipos audiovisuais
  19/09/2016

  Co obxectivo de poder realizar os trámites para a adxudicación dos contratos baseados en ditos acordos marco, os organismos interesados deberán remitir as súas propostas antes do 28 de setembro no caso do AM 1/2014 e do 6 de outubro para o AM 12/2014.

  Preme aquí para ver máis información
 • Adhesión ao novo acordo marco AM 02/2016
  15/09/2016

  Aqueles organismos que estean interesados en contratar a través do novo AM para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores deben formalizar a súa adhesión ao mesmo á maior brevidade.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco AM 27/2012 para a contratación de servizos de aloxamento de sistemas de información
  08/09/2016

  O Acordo Marco AM 27/2012 para a contratación de servizos de aloxamento de sistemas de información, actualmente vixente ata o 30 de setembro de 2016, foi prorrogado por un período adicional dun ano, ata o 30 de setembro de 2017.

  Preme aquí para ver máis información