Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Sistema dinámico de adquisición

Subministración de software de sistema, de desenvolvemento e de aplicación

SDA 25/2022
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2022/48
Tipo de SDA : Suministros

Descrición

O presente Sistema Dinámico de Adquisición ten por obxecto a subministración de software de sistema, de desenvolvemento e de aplicación.

Mediante o Sistema Dinámico de Adquisición, SDA 25/2022, selecciónanse as empresas que ofrezan programas estándar de mercado que respondan as categorías de software de sistema, de desenvolvemento e de aplicación e que dispoñan da capacidade de executar os contratos de subministración de licenzas, a súa actualización, instalación e soporte.

Lotes:

O obxecto do Sistema Dinámico de Adquisición desagrégase nos seguintes lotes:

  • Lote 1: Software de sistema para a execución e desenvolvemento de aplicacións.
  • Lote 2: Software para a xestión de infraestrutura.
  • Lote 3: Software para a analítica de datos.
  • Lote 4: Software de ciberseguridade.
  • Lote 5: Software de aplicación para a administración dixital.
  • Lote 6: Software de produtividade e colaboración.

Listado de artigos e prezos

Consulta os artigos deste sistema dinámico de adquisición no buscador do catálogo.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste sistema dinámico de adquisición no buscador do catálogo.

Duración

O prazo inicial de duración do sistema dinámico de adquisición será de dous anos desde a súa vixencia que comezou o 30 de setembro de 2022 e finaliza o 29 de setembro de 2024.

O sistema dinámico poderá ser prorrogado unha ou varias veces antes da finalización do mesmo, por un prazo de tres anos.

A duración total do sistema dinámico, incluídas prórrogas, non poderá exceder de cinco anos. Durante todo o período de vixencia poden incorporarse empresas aos lotes do SDA.

Data de primeira admisión de empresas candidatas: o 24 de marzo de 2023 o Pleno da Xunta de Contratación Centralizada acordou a primeira admisión de candidatos ao SDA 25/2022. 

Xestor SDA

Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías

Contacto

Email: sda25.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas